Klónozott ember született?

Klónozott ember született?
2003.01.09

 

  Valószínûleg mindenki hallotta már a közelmúlt szenzációs bejelentését a két klón baba megszületésérõl. Bár a bejelentést sokan vitatják, a bizonyítás pedig - részben emberi jogi szempontok miatt – nehéz, a hírre még hevesebben lángoltak föl a klónozásról folyó viták.

Mi a klónozás?

Mi a klónozás?
Ha tömören szeretnénk meghatározni, klónnak nevezzük a genetikailag azonos egyedek összességét, klónozásnak pedig a genetikailag azonos másolatokat létrehozó módszert. Klónok akár természetes, akár mesterséges úton létrejöhetnek….
Ivaros szaporodásnál egypetéjû ikrek esetén beszélhetünk klónok létrejöttérõl. Ilyenkor a petesejt a megtermékenyítés után bekövetkezõ barázdálódás során két- vagy többfelé válik, így az utódok genetikailag azonosak (klónok), de szüleiktõl különbözni fognak…
Emlõs sejtek klónozására egy másik módszer a sejtmag-átültetés. Ennek során a befogadó petesejtbõl (recipiens) eltávolítják a sarki testtel együtt a sejtmagot, és helyére egy másik sejt (donor) magját juttatják be. Ezután egy elektromos impulzussal (ami a spermiumsejt stimuláló hatásához hasonló) aktiválják a sejtet, így az embrió osztódni kezd, és a béranya méhében kifejlõdhet a klónozott állat.

Jean-Paul Renard: A klónozásról
Az efféle technikailag kivihetõ megoldások azonban utat nyithatnak egy haldokló gyermek, egy forrón szeretett társ vagy egy „kivételes” személyiség klónozott reprodukciója elõtt, és akkor még nem is említettük a több, genetikailag azonos gyermek világra segítésének fantazmagóriáját. A reproduktív klónozás ilyen esetben az emberi személyiséget megengedhetetlenül eszköznek tekinti, az emberi méltóságot pedig mélyen sérti.
A klónozásról


A tudomány, és különösen az orvostudomány története tele van olyan felfedezésekkel, amelyek óriási vitákat váltottak ki. Kant még úgy vélekedett a himlõ elleni oltás kísérleteirõl, hogy azok az embernek állati szintre való süllyedésével fenyegetnek. Nizsalovszky Endre professzor néhány évtizede még úgy vélte, az inszemináció "alighanem a meg nem engedett és eltitkolt orvosi mûveletek körében fog maradni" …

A klónozás bioetikája

Áldás vagy bûn?
A teljes emberi genomnak a klónozása az emberi szabadság és méltóság kategorikus korlátaiba ütközik. Ha ezt a folyamatot pusztán technikai megfontolás és tudományos érdekek irányítják, kikerülhetetlenné válik, hogy az erkölcsi felfogás el ne torzuljon. Sérülne például az a Kant által megfogalmazott eredendõ erkölcsi törvény, amely szerint egyetlen ember sem használható eszközként egy másik céljának elérése érdekében.
A klónozás gyakorlata egyszersmind aláásná az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen voltába, tehát végtelen értékébe vetett hitünket. Azt a hamis látszatot keltené ugyanis, hogy az egyedi ember pótolható. Olyan "fogyóeszközzé" degradálná az embert, aki halála után könnyûszerrel megismételhetõ, helyettesíthetõ.
Dr. Kovács József

Amit lehet - szabad is?
Mi mindannyian "ÉN" vagyok...
A mesterséges megtermékenyítést végzõ intézetekben ezerszám raktároznak lefagyasztva megtermékenyített petesejteket, mivel a beágyazódás általában csak a sokadik próbálkozáskor történik meg. A kórházak öt évig raktározzák a megmaradt embriókat, ám az, hogy ezután mi történik velük, eddig nem volt megoldott, ha a sikeres lombik-bébi programon átesett pár nem kíván újabb gyermeket vállalni.
Klónozás: magyar vélemények
Klónozás: magyar vélemények 2.
Antinori az amerikai tudományos akadémia bizottsága elõtt
Az Antinorit és Panos Zavost kollégáját támadó tudósok kiemelték, hogy az állatok esetében elvégzett klónozások nagy valószínûséggel végzõdnek életképtelen utódok, torzszülöttek, halva született magzatok világra jövetelével, abortusszal és fejlõdési rendellenességekkel.
Zavos szerint már az anyába való beültetés elõtt ki lehet szûrni a rendellenes embriókat. Azt azonban elismerte, hogy a továbbiakban adódhatnak még problémák.

Klónozott ember született?  

Klónozott ember született?
Újabb klónbaba vagy csalás?
Az elmúlt napok klónozási bejelentései a szaporodási célú klónozás jogi tiltásának komoly kudarcát jelzik – mondta lapunknak Sándor Judit jogász, a Közép-Európa Egyetem tanára. Úgy tûnik, hogy az önreprodukció a jogi tilalmak ellenére mégis vonzó lehetõség azok számára, akik a lombikbébi-eljárásokból valamilyen okból kiszorultak.

Mi az a Clonaid és raelianus szekta?

A Clonaid az elsõ társaság, amely az emberi klónozással foglalkozik. A társaságot 1997-ben Rael (született Claude Vorilhon) alapította, aki a realiánus szekta szellemi vezetõje. Ez a mozgalom azt állítja, hogy a földi életet egy ELOHIM-nak nevezett földönkívüli humanoid faj hozta létre a DNS segítségével . ELOHIM rossz fordítása lenne az Isten szó. Az ELOHIM faj Jézuson, Buddhán, Mohameden és más vallási vezetõkön keresztül tartotta a kapcsolatot az emberiséggel.
A szekta az örök életet ígéri. A jövõben szerintük – akárcsak az ELOHIM fajnál – megvalósul a felnõtt ember klónozása a személyiségével és emlékeivel együtt. A halál után úgy ébrednek fel majd az emberek a klón testében, mint ahogy alvás után mi ébredünk.

http://www.rael.org/
http://www.clonaid.com/

 
X
EZT MÁR OLVASTAD?