Vélemény az otthonszülésrõl

Vélemény az otthonszülésrõl
Dr. Csákány M. György

 

Alapelvem: Csak korrekt, ellenõrizhetõ adatokkal!

A Petíció és háttéranyaga (valamint Kende Anna cikke is) kezdeti (ál)dicséretek után hemzseg a vádaskodásoktól.
A dicséretekrõl:
A szülészetben valóban sokat javult a "helyzet". Ez a javulás azért
következett be, mert a Szakmai Kollégium (a Kende-cikkben kárhoztatott) véleményében azt írja, hogy a szülészek, mihelyst erre anyagi lehetõséget kapnak végrehajthatják a családias szülésekre vonatkozó javaslatokat. Kende szerint a Kollégium visszautasította a javaslatokat, ezzel szemben az az igazság, hogy reálisan felmérve a szülõszobák szakmai-építészeti helyzetét ennek a helyzetnek megváltoztatását javasolta. Nyilvánvaló, hogy a közös 5-8 ágyas szülõszobákba nem lehetett a hozzátartozókat beengedni.  "Papás szülés", IKEA szoba és egyéb lehetõségek már ekkor kezdõdtek, és a folyamat ma is zajlik. Ahogy a szülészetek pénzhez jutnak a pénzt a szülõszobák szakmai és családiasság irányú fejlesztésére fordítják. Ma is. Az egészségügyi törvény, melynek kidolgozásában részt vettünk ezt az igényt rögzíti is!

A "holland példa" érdekes módon csak az otthonszülésnél kerül elõ, mint erõs érv. Nem kerül elõ, ha a drogfogyasztás liberális megközelítésérõl van szó, ha az eutanázia engedélyezésérõl, a homoszexuálisok házasságáról van szó. Hollandia azért sem jó példa, mert ott ennek régi megszakítatlan hagyománya van. Miért nem Ausztrália vagy Új-Zéland a példa?
A WHO javaslatait érvként használni azt jelenti, hogy a vitázó nem ismeri a WHO filozófiáját. A WHO - nagyon helyesen - nem a fejlett országok mintegy 1 milliárd, hanem az elmaradott 5 milliárd érdekei felõl közelíti meg a problémákat: ezeken a helyeken minden beavatkozás veszélyesebb, mint annak elmaradása, itt hal meg szülés közben évente mintegy egy millió asszony!... Ennek részletes kifejtése messzire vezet, itt csak annyit, hogy a WHO javaslatok nem nekünk szólnak.

A biztonságról.
A háttéranyagban látszólag 4 irodalmai hivatkozás "igazolja" az otthonszülés szakmai biztonságát. Mind a 4 ugyanazon szerzõk munkája és a hivatkozott link-ben nem találtam, valamint nem elismert szakmai lapokban jelent meg,  Ezzel szemben számos ellenõrzött szakmai folyóiratban megjelent adat pl. Ausztráliából és Új-Zélandból (ezért példálóztam elõbb) leírja, hogy a tervezett otthonszülés (planed home delivery) szakmai mutatói: magzati és anyai halálozás és a szövõdmények száma semmivel sem jobb mint a kórházi szüléseké. Ez rossz eredmény, hiszen a tervezett otthonszülésben válogatott egészséges asszonyok vesznek részt. Ezt meg kellene érteni....
Hazai adatok nincsenek. Hazánkban évente mintegy 600 otthon szülés van (KSH és OSZNI adatok), de ezekrõl nem lehet tudni, hogy mennyi a tervezett és mennyi a spontán (nem ért be a kórházba). Nem lehet tudni azért sem mert az érvényes törvény (OSAP 1506 "Jelentés szülészeti eseményrõl") ellenére ezeket a szüléseket a szülést észlelõ orvos nem jelenti. (Az Országos Szülészeti és Nõgyógyászati Intézet -OSZNI- felé kellene jelenteni. Ez a jelenlegi törvények szerint szabálysértésnek minõsül. A jelentés egyúttal felelõség vállalást jelentene.....
A terhesgondozást nem a "szülésnél jelenlévõ" kolléganõ végzi, és ennek színvonaláról néhány megismert eset kapcsán lesújtó véleményem van.
Konkrét, névre szóló adatokkal rendelkezünk, de természetesen ezek közlése ellenkezik a törvényekkel. Ezek után nem meglepõ, hogy a (fáma szerint is) a szövõdmények száma nagyon magas, és az is megtörtént, hogy a kórházba szállított beteg feljelentette, nos nem az õt cserbenhagyó "orvosát", hanem azt az orvoscsoportot aki segített rajta. Tudomásunk szerint az illetõ ellen jelenleg már több feljelentés is van. Erre a tevékenységre reagált az Orvosi Kamara kizárással. Kit véd az orvosi kamara? A szülõ nõket és ártatlan magzataikat.

A Szakmai kollégium az otthonszülés esetében is ugyanúgy járt el, mint a családias szülések megítélésekor. Hazánkban a terhesgondozás, a lakások általános infrastruktúrája, az általános higiénés helyzet, a szervezettség és jogi környezet jelenleg nem alkalmas arra, hogy támogassa ezt a kezdeményezést.
A szakmai kollégium jelenlegi elnöke többször is megpróbálkozott azzal, hogy személyes tájékoztatást adjon olyanoknak, akik otthonszülésre készültek. Sikertelenül. Benyomásunk szerint félrevezetett, megtévesztett és fanatizált emberekrõl van szó. Olvasva vádaskodó, ellenséges stílusú cikkeiket sajnos korrekt szakmai vitára aligha van remény, mert a szakmai véleményekre nem szakmai válaszokat kapunk.
Ezt felismerve a szakma vezetõi már letettek arról, hogy válaszoljanak ezekre a "publikációkra". Csak olyan naiv emberek vitatkoznak mint én is. A véleményemet elmondom, érvelni próbálok de eredményt én sem remélek sõt elvakult ellentámadásra számítok. Úgy kell nekem, miért nem hallgatok az okosabbakra.

Dr. Csákány M. György
szülész-nõgyógyász szakorvos,
egyetemi docens
(HIETE)

2001.09.19

 
 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?