A rákszûrésrõl

A rákszûrésrõl
Dr. Csákány M. György

 

           
A nõgyógyászati rákszûrést a szokásos titokzatoskodás övezi, az orvosok egy olyan szót használnak, mely csak részben fedi a valóságot a „betegek” pedig nem értik, félnek tõle.
Pedig a dolog elég egyszerû.
Nõgyógyászati rákszûrés nincs.
Van azonban méhnyak rák szûrés és van emlõrák szûrés.

Mit csinál a nõgyógyász amikor „rákot szûr”? Kissé leegyszerûsítve a leírást, haladjuk kívülrõl befelé, ahogy a nõgyógyász is teszi. Meggyújt egy erõs fényû lámpát és:

1.      Megtekinti a külsõ nemi szerveket: ez egy szûrésként is felfogható, amennyiben ha itt elváltozásokat lát, annak természete további (diagnosztikus) vizsgálattal tisztázható. "Rák" szempontból elsõsorban a hüvelybemenet (vulva) rákja jön itt szóba, ez inkább idõsebb korban szokott elõfordulni.
2.      Elõveszi a feltáráshoz használt eszközt (köznapi neve kacsa) és a hüvelybe vezetve, annak lapátjait széttárva úgymond feltárja a hüvelyt, ezenközben megtekinti a hüvelyfalat, melyen szintén lehet kóros elváltozás, végül látótérbe kerül a külsõ méhszáj (portio). A külsõ méhszájat egy erre a célra szolgáló nagyítóval felszerelt eszközzel (kolposzkóp) megtekinti (kolposzkópia), majd egy erre a célra kifejlesztett többnyire kisseprõhöz hasonló eszközzel sejtmintát vesz a külsõ méhszájról, annak környékérõl és a külsõ méhszáj felõl a méhbe vezetõ csatornácskából (nyakcsatorna). Ez a mûvelet a citológiai (sejttani) mintavétel a tulajdonképpeni „rákszûrés”. Ez a terület a rákkeletkezés szempontjából leginkább veszélyeztetett terület. Az így nyert sejteket (ezt hívjuk kenetnek) megfestik, szakértõ szemek (citológiai elõszûrõ asszisztens, citológus szakorvos) megvizsgálják és véleményt nyilvánítanak arról, hogy az így levett sejtek között van–e olyan, mely gyanús lenne. Az így kapott vélemény nem nyilatkozik arról, hogy van-e méhnyak rák, csak arról, hogy ennek gyanúja fennáll-e (ezért hívjuk szûrõvizsgálatnak és nem diagnosztikus vizsgálatnak). A gyanú fokozatait régebben „P” betûvel és számmal (1-5 ig), napjainkban ehhez fûzött szakszöveggel is jellemzik. Ha a gyanú nem áll fenn P1 vagy P2 jelzést kap a kenet, gyanú esetén P3-P4 vagy P5 jelzést kapunk. Természetesen a gyanú annál megalapozottabb, minél nagyobb a szám értéke.
3.      A feltáró eszközt eltávolítjuk, és „szokásos” vizsgálatot (ezt bimanuális, vagy kismedencei vizsgálatnak is nevezik) végzünk, melynek során megtapintjuk a méhet, ha elérhetõ a petefészkeket is. Ez a vizsgálat rákszûrés szempontjából alig értékelhetõ, mert a méh többi részének, a petevezetõnek vagy a petefészkeknek nincs olyan rákszûrõ módszerük, mint a méhnyaknak. Azaz nem rendelkezünk szûrõvizsgálattal petefészek és a méh test és nyálkahártya rákjának vonatkozásában, ezek a betegségek másként, tünetek alapján, pl. rendellenes méhvérzés, vagy a vizsgálat során talált tapintási eltérés,  derülhetnek ki. (Szûrõvizsgálat azt jelenti, hogy a páciensnek nincs semmi tünete, ha tünetek alapján találjuk meg a bajt azt már nem nevezhetjük szûrésnek)
4.      Megtapintjuk, szabályos elõírt módszerrel az emlõket. Ezt emlõszûrésnek nevezzük ugyan, de ez sem tekinthetõ szabályos szûrõvizsgálatnak, mert hatékonysága nem kellõen jó, az egyszeri vizsgálat jó néhányszor elsiklik meglévõ, kicsiny elváltozás felett. Hatékonyabb szûrés az emlõ önvizsgálata. Valóságos szûrés Rtg és/vagy UH vizsgálattal (mammográfia) történik.
 

A méhnyak rák szûrõvizsgálat eredménye lehet negatív, ebben az esetben a következõ, elõírt idõpontig teendõ nincs. Ha a szûrés eredménye pozitív, azaz gyanú áll fenn, a gyanú igazolására vagy elvetésére kell törekedni. A méhnyak rák szûrés esetén ezt a beavatkozás szövettani mintavételt jelent, mert a szövettani vizsgálat (diagnosztikus vizsgálat) biztosan eligazít. Szövettani mintavételre leggyakrabban a külsõ méhszájból, a nyakcsatorna nagy részét is magába foglaló kupalakú anyagot veszünk ki, a beavatkozást ennek megfelelõen konizációnak (kúpalakú kimetszésnek) nevezzük.
Eredménye lehet negatív, amikor kiderül, hogy a gyanújelek ellenére nincs rosszindulatú daganat, vagy lehet pozitív, amikor igazoltan rosszindulatú daganat áll fenn. Abban a speciális esetben, amikor a szövettani lelet rosszindulatúságot jelzett, de a rendellenes sejtek saját határukat még nem lépték át, akkor a konizáció egyben a betegség gyógyítását is jelenti, a továbbiakban csak ellenõrzésre van szükség. Egyéb esetekben a daganatsejtek elterjedésétõl függõen eltérõ kezelésre lehet szükség. A mûtét és/vagy sugárkezelés szükségességérõl és mikéntjérõl onkológus szakember dönt.


Dr. Csákány M. György
osztályvezetõ fõorvos
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház


2003.12.14

 
 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?