Babanet - Vendég a Háznál  01.04.23
   Mûsorarchiv
   Mûsortörténelem
   Stáblista

Vendég a háznál
2001. május. 14.
Kossuth rádió, 13.05

 Szabó Éva jegyzete: A katicabogárnak az én gyerekkoromban is hét pettye volt minden mesében, különben hogyan történhetett volna meg, hogy az én egyik mesémben azért nem mert hazamenni, mert egy pettyet elveszített, amikor a többiekkel játszott. Nagyon hasonlított ez a katicabogár hozzám. Velem is mindig akkor történt valami baj, amikor a többiekkel játszottam. Mamája is hasonlított az én mamámhoz. Õ is hajlamos volt észrevenni, hogy az a bizonyos 7. petty hibádzik. Így azután nagyon beleéltem magam a katicabogár ijedtségébe és elhatároztam, hogy mihelyst befejezem a mesét, segítek megkeresni azt, aki tudja hova gurult 7. pettyet. Kerestem a füvek között, a jázminbokor levelén, a mosópadon, mindenütt amerre a katicabogarak mifelénk járni szoktak. Nem találtam. Elmondtam a katicabogárnak azt is, hogy próbáljon meg háttal bemenni, hátha akkor nem veszi a mamája észre. Bár ebben nem lehettem egészen biztos, mert az én mamám háttal is meglátta, hogy a ruhám elszakadt bújócskázás közben. Nem volt mit tenni, együtt szomorkodtam a katicabogárral egész délután. Azután újabb mesék jöttek, sorsára bíztam õt. Megtalálta-e vagy sem azt a 7. pettyet máig sem tudom. Egy biztos, ha arra járok mindíg megnézem, nincs-e ott a fûben valahol.

Gabosné Balogh Judit gyógypedagógus: - Egyre több a balkezes gyerek. Nem mindegyik problémás, de nagyon sok gyereknél problémát jelent a balkézzel való írás, vágás és a balkézzel való tevékenységek.

Mv.: - Írást említett itt, de talán már korábban is, már az óvodában is fel lehet fedezni a balkezes gyerekeket. Miután óvónõként és tanítónõként egyaránt dolgozott, ezért vannak a tapasztalatai a kicsikrõl is, a nagyokról is. Ha nem is látom hogy a gyerek balkezes, akkor is fel tudom fedezni, hogy õ valamiben más mint a többi?

Gné.B.J.: - Igen, ha például labdát rúg a gyerek. Tulajdonképpen van balkezes-ballábas gyerek, van balkezes- jobblábas gyerek, van balkezes- balszemes, ballábas, balkezes- jobbszemes és így tudnám variálni. Tehát feltûnik az, hogyha például egy gyerek ballábbal rúgja a labdát. Ha egymás mellett ül a két gyerek és úgy ül, hogy például nem szabad a õ balkeze, akkor összeütközik a másik gyereknek a jobb kezével. Rajzolunk is, firkálunk is hároméves korban. Balkézbe veszi a ceruzát, balkézzel nyúl a játékért, vagy kínálok neki egy almát akkor balkézzel nyúl utána. Aki igazából balkezes, az feltûnik már a kiscsoportban is. Na most mi már nem szoktatjuk át nagyon régóta a gyerekeket a jobb kézre, mert ez olyan lenne, mint hogyha nekünk kéne balkézzel megtanulni mindent.

Mv.: - Mármint nekünk jobbkezeseknek.

Gné.B.J.: - Jobbkezeseknek, tehát ez egy természetes dolog, õ balkezes, mi jobbkezesek vagyunk, tehát ez ma már nem nyomhatja rá a gyerekre a bélyeget, hogy õ suta, ugye, balkezes, mert nagyon ügyessé fejleszthetõ, vagy önmagától is nagyon ügyes lesz.

Mv.: - A szülõk megijednek ma még ettõl, vagy természetesnek fogadják el?

Gné.B.J.: - A mai fiatal szülõk már természetesnek veszik. Igazából õk nem is. Jé balkezes a gyerekem, szóval valahogy nem is nagyon tûnik fel, de õk ma már nem csinálnak ebbõl olyan nagy problémát mint régen, mert ez szégyen volt.

Mv.: - Tudjuk, hogy van balkezesek boltja. Melyek azok az eszközök, tulajdonképpen, amelyek fontosak lennének, hogy a balkezesekhez igazodjanak?

Gné.B.J.: - A balkezes gyerekeknél az olló az, ami nagyon fontos.

Mv.: - Nagyon nehéz a balkezes gyereknek a jobbkezes ollóval.

Gné.B.J.: - Nagyon nehéz, mert nem vág. Szóval nem tud vele igazából vágni. Na most lehet kapni kétfajta balkezes ollót, de az igazi, amit a balkezesek boltjában lehet kapni, mert annak az éle is meg van fordítva. Akkor van balkezes bögre. Hát azt mondják, hogy teljesen fölösleges, mert a fülét arra teszem amerre akarom, de balkezes óra. Nagyon fontos a balkezes toll. Ugye mert mi másfelé kanyarítjuk és õ is másfelé kanyarítja. Na most neki akkor maszatos lesz és összehúzza a papírt, ahogy kerekíti. Most én nem golyóstollra gondolok, hanem a patronosra, amit általában elsõ osztályban szoktak kérni a tanítónénik. Én nagyon rossznak tartom. Tele lesz tintával a keze, pacás lesz, igazából nem tud avval szépen írni.

Mv.: - De ha kéri a tanító néni?

Gné.B.J.: - De ha kéri a tanító néni akkor a balkezesek boltjában kell venni egy balkezes tollat és azzal semmi gond nem lesz.

Mv.: - Azt hiszem a dolog lényege akkor az, hogy a szülõ, ha maga mondjuk jobbkezes és mondjuk van egy balkezes gyereke, mert hát ilyen is elõfordul, akkor egyszerûen figyelje, hogy mi az amiben segítségre van szüksége?

Gné.B.J.: - Igen. Amire oda kéne figyelni az talán az lenne az, hogy nem mindegy, hogy hogy tartja a füzetlapot vagy a füzetet. Ugye mi egyenesen tartunk, úgy tudunk kényelmesen írni, de egy balkezes gyereknek az kell, hogy a lapot egy picikét felfelé kell fordítani vagy a füzetet. A testtõl bal fele, ellenkezõ irányba kell tolni és akkor kényelmesen tud írni, mert hogyha így ír, akkor a gerince, ha egyenesen ír mint a jobbkezesek, akkor a gerince eldeformálódik mert el kell neki fordítani ahhoz, hogy õ jól tudjon írni. Tehát hogyha egy kicsikét fölfele toljuk bal fele a füzetet vagy a papírlapot, akkor õ látja is és a gerince is egyenes marad és akkor így kényelmesen tud írni.

- Én egy olyan problémával szeretnék Önökhöz fordulni, illetve tanácsot kérni, hogy a kisfiam balkezes. Most megy elsõ osztályba és az óvodában a tanító néni bemutatkozó szülõi értekezletén az egyik tanító néni azt mondta, hogy nincs balkezes gyerek és át kell szoknia jobb kézre. Hát én egy kissé megijedtem és azt mondta, hogy nagyon ritka az, hogyha egy gyerek balkezes. Végül is egy ilyen lyukasztott papírral indokolta, hogy ha ezt a vizsgálatot, úgynevezett vizsgálatot mi elvégezzük a gyerekkel és a bal szeme elé emeli, akkor balkezes, de még az sem isten bizony, és õ szeretné, ha már átszoktatnánk ezeket a kis törpéket, hogy jobbkezesek legyenek, mert sokkal egyszerûbb így foglalkozni velük meg írni is.

Mv.: - Én nem értem a tanító néni álláspontját és az érveit is jó lenne tudni, hogy miért gondolja, hogy ezt meg kell tenni.

- Azzal érvelt, hogy át kell szokni, valahol megértem, hogy tényleg nehezebben ír, nem látja, eltakarja, elmaszatolja. De például nálunk az apuka is balkezes és semmi problémája nem volt ebbõl kifolyólag és a gyerek annyira balkezes, hogy egyszerûen én megpróbáltam a jobb kezébe ceruzát adni, de úgy fogta, mint akinek valami nem tudom milyen csodadolgot tettünk volna és sehogy se állt az a ceruza a kezébe.

Mv.: - Igen, mert hát ez nem szokása a gyereknek, hanem ez az agyból vezérelt tevékenysége, hogy õ a bal kezét használja úgy, mint más a jobb kezét.

- Én végül is teljes erõbedobással tiltakoztam ellene és nem vagyok hajlandó, de nem tudom, hogy ha õ, mert két tanító néni az esélyes, választani nem lehet, õk osztják el a gyerekeket, hogyha pont hozzá kerülünk. Én ettõl félek, hogy a gyereknek, amúgy is egy lelkizõs, hamar sír, de pillanatok alatt a lelke össze tud törni, hogyha ebbõl neki, miután azért már beszéltünk vele, hogy tényleg balkezes a gyerek, na jó, akkor lehet, hogy nem, de majd még meglátjuk, hogy ha õ ezt kikényszeríti a gyerekbõl, hát nem tudom hogy fogja megélni?

Mv.: - Ezt nem szokták mostanában kikényszeríteni, úgyhogy nagyon kell védeni Önöknek az álláspontjukat.

- Biztosan, mert én a kisfiamon észrevettem, hogy nagyon ügyes, tehát balkézzel olyan mozdulatokat meg tud csinálni, kalapálni, apró mozdulatokat, mûszereket bütykölni, amit a két idõsebb nõvér egyszerûen ahhoz béna szinte, hogy így mondjam. Õ jobbkezes. Én teljesen normálisnak tartottam, hogy ez a gyerek balkezes, azt használja, azzal eszik, mindent azzal csinál és nem láttam hátrányát korábban sem, hogy esetlenebb lenne a balkezessége miatt és én ezen most teljesen meglepõdtem és nagyon sok anyuka, aki ezért Veszprémbe hurcolja a gyerekét, mert azt mondta nem meri vállalni.

Csabai Katalin logopédus, a Beszédvizsgáló Országos Szakértõi bizottság vezetõje: - Rendkívül megdöbbent az a szakmai dilettantizmus, amirõl itt a pedagógus árulkodik. Valószínû valamit hallott vagy valamilyen továbbképzésen résztvett, amit pedagógusoknak szerveztek, de ennek csak a felét hallotta meg. Azért gondolom, mert hogy ezt mondta, hogy kilyukasztott papírba nézzen bele a gyerek és ha balszemes akkor balkezes, ha jobbszemes, jobbszemes. Óriási tévedés. Ugyanis a szemesség és a kezesség nem mindig egy oldalon van.

Mv.: - A szemesség azt jelenti...

Cs.K.: - Ez azt jelenti, hogy minden embernek az egyik szeme a domináns szeme. Na most hogyha például elõrenézünk vagy pedig eltakarjuk az egyik szemünket, akkor észrevehetjük, hogy térben vagy akár síkban a betûk, a formák vagy balra, vagy jobbra egy picit eltolódnak. Tehát nem ugyanolyan szögben, nem ugyanolyan dimenzióban látjuk, ha szétválasztjuk a két szemnek a mozgását, tekintetét, mint ahogy egyszerre látjuk a két szemmel. Na most hogyha a gyerek például balkezes, elõfordul, hogy és nagyon gyakran elõfordul, hogy szemes ami egyáltalán nem jelent problémát de szoktatjuk például arra a gyereket, hogy a bal kezén a mutatóujjával képeket olvasson, te mutasd, mondd. Balról jobbra ugye, ahogy az összeolvasási irány is majd történik mutatja, mondja a kisképeknek a nevét. Nagyon sok ilyen gyakorlatot találunk például kifejezetten ilyen készségfejlesztõ gyakorlatokat az olvasás elõkészítéséhez. Valóban a riporternõ jól fogalmazta meg, amikor azt mondta, hogy az agy vezérli. Na most az idegrendszer, az agy vezérlésébe beleszólni nem lehet. A mamának szabad iskolaválasztási joga van. Na most nyilvánvaló ez vidéken borzasztó nehéz. Itt én azt hiszem, hogy ezt mindenesetre jelezni kéne az iskolaigazgatónak és azt hiszem, hogy itt a szülõknek és a testületnek, a pedagógustestületnek össze kell fognia a gyerekek érdekében.

- Jó napot kívánok, F. Iné vagyok, hallgatom a mûsorukat. 62. életévemben vagyok. Az édesanyám azt mondta, hogy nem tudták a jobb kezembe adni a csörgõt, mert nem fogtam meg. Mai napig sem tudok egy kanál levest jobb kézzel a számhoz vinni. Nem tudom, hogy hogy lehet megtanítani egy gyereket arra, hogyha a fejlõdése éppen ellentétes. Írok balkézzel, aztán 15 éves koromban kényszerbõl megtanítottak jobb kézzel írni, de semmit nem ér, egyszerûen nem érzem az ujjam hegyibe a tût és a kést nem tudom jobb kézzel fogni. A bal kezemmel tudok csak enni, a bal kezemmel tudok csak varrni, kést fogni és hogyha bármihez nyúlok, az biztos egy detektív a kesztyûlevételnél már észrevenné, hogy balkezes vagyok. Nekem az étkezés a mai napig nem élmény. Nekem annyit kötötték hátra a székhez a kezemet, hogy a szép kezemmel egyek, hogy egyszerûen a stanicliból szívesebben eszem, mint a tányérból, mert ott nem voltam korlátozva.

Mv.: - Ezek szerint a gyerekkori tiltás az még ma is Önben van.

- Bennem van.

Mv.: - Rossz élményként.

- Bennem van az, hogy hátra volt kötve és inkább nem ettem és nem is nyújt élvezetet nekem az evés a mai napig.


 

Szakértõink
  e-mail

 

X
EZT MÁR OLVASTAD?