Babakötvény – kérdések és válaszok

Kik jogosultak a babakötvényre?  

A babakötvényre jogosult minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhelyű gyermek.  

Milyen formát ölt a babakötvény?  

A babakötvény ún. Start-számla nyitásával igényelhető. A Start-számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható.  Ha a szülők nem nyitnak gyermeküknek Start-számlát, a gyermek támogatását a Magyar Államkincstár tartja nyilván és kamatoztatja.  

Milyen támogatást nyújt az állam?  

A támogatás három részből tevődik össze:  

1.  minden jogosultnak alanyi jogon járó kezdőösszeg (születés után)

2.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek 7 és 14 éves korukban járó támogatás

3.  saját befizetések után jóváírt (az állami gondozottaknak attól függetlenül járó) állami támogatás

1. Alanyi jogon járó kezdőösszeg  

Minden jogosultnak jár, mértéke az éves költségvetési törvényben szabályozott, összege a 2006-ban született gyermekek után 40.000 Ft.  

2. További támogatás a hátrányos helyzetűeknek  

Az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokban nevelkedő gyermekek részére az állam további támogatást nyújt, melynek mértékét ugyancsak az éves költségvetési törvényben szabályozzák. A 2006-ban született gyermekek 7 és 14 éves korukban 42-42.000 Ft plusz támogatást kapnak.  

 Ugyanezt az emelt összegű támogatást megkapják az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, állami gondozott gyermekek is.  

3. Befizetések után járó állami támogatás  

A szülői hozzájárulást (saját befizetéseket) az állam közvetlen támogatással ösztönzi. A támogatás mértéke függ a szülők anyagi helyzetétől.  

Nem hátrányos helyzetű gyermekek után: a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 10%-a, de maximum évente 6.000 Ft.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében: a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, maximum évente 12.000 Ft.  

Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében: -mivel ők nem számíthatnak saját befizetésekre-, minden évben 12.000 Ft.  

Milyen feltételekkel lehet a Start-számlára befizetni?  

A gyermek számlájára bármely magánszemély teljesíthet befizetést. A saját befizetések együttes felső határa évente 120.000 Ft.  

A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, bármilyen összegben, az önkormányzati befizetések után azonban állami támogatás nem jár.  

A gyermek külföldi letelepedésének időszakában történő befizetés nem írható jóvá a Start-számlán.  

Kell-e adózni az állami támogatás után?  

A Start-számlára fizetett állami támogatás (kezdőösszeg, 7 és 14 éves korban járó további támogatás, saját befizetések után járó állami támogatás és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek éves támogatása), valamint a számlán levő összeg hozama mentes minden adótól, illetéktől és járuléktól.  

Hogyan nyitható meg a Start-számla?  

A gyermek születése után a szülő dönthet arról, hogy melyik banknál nyitja meg a gyermek nevére szóló Start-számlát, illetve, hogy milyen befektetési lehetőséget választ (bankbetét vagy a Tőkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, befektetési jegy választható).  

A számlanyitáskor a szülőnek igazolnia kell, hogy a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek adóigazolványát, illetve engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa. (Az adóigazolványt az APEH állítja ki.) A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár küldje meg a számlavezetőnek.  

Milyen további feladatai vannak a szülőnek a Start-számlával kapcsolatban?  

Ha a szülő magasabb összegű támogatásra tart igényt a saját befizetések után, évente egyszer, december 15-éig a számlavezető felé igazolnia kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.  

Az állami támogatások jóváírásával kapcsolatban a szülőnek semmilyen egyéb feladata nincs, azt a számlavezető pénzintézet és a Magyar Államkincstár automatikusan intézi.  

Mikor lehet Start-számlát nyitni?  

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a Start-számlát, a Magyar Államkincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja.  

Mi történik, ha egyáltalán nem nyit a szülő Start-számlát?  

Ha a szülő nem nyitja meg a Start-számlát, a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. A gyermek 18 éves korában a kincstári számláról kapja meg a neki járó összeget.  

A számlavezető pénzintézet és a befektetési forma kiválasztása végleges döntés?  

Nem, a Start-számla áthelyezhető más számlavezetőhöz, és a befektetési forma is megváltoztatható.  

Hogyan, mikor és ki használhatja fel a Start-számlán összegyűlt összeget?  

A Start-számlán (vagy annak hiányában kincstári számlán) levő összeget a gyermek 18. életévének betöltése után veheti fel. Az összeg a következő célokra fordítható:  

1.     tanulmányok,
2.     lakhatás,
3.     pályakezdés,
4.     gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
5.     jogszabályban meghatározott más cél.

A gyermek 18. évéig a Start-számlán levő összeg nem fogadható el hitel fedezetéül, és nem vonható végrehajtás alá.  

A gyermek halála esetén örökölhető a Start-számlán levő összeg?  

Igen. A hagyatéki eljárás alapján a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően az örökösnek felhasználási korlátozás nélkül kifizethető.  

Az állami támogatás igénybe vételének feltétele a rendszeres befizetés?  

Nem. A befizetések után járó állami támogatás kiszámolásakor az összes éves befizetést veszik figyelembe, tekintet nélkül arra hogy az az év melyik részében érkezett.  

Mikor írják jóvá a befizetések után járó állami támogatást?  

Az állami támogatást a számlavezető igényli a Magyar Államkincstártól január 31-éig, a Magyar Államkincstár pedig az igénylés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül utalja azt át. Így legkésőbb a tárgyévet követő év március 2-áig (szökőévben március 1-jéig) megtörténik a támogatás jóváírása.  

Milyen költséggel jár a Start-számla vezetése?  

A számlavezető évenként gyermekenként a Start-számla éves átlagos állománya legfeljebb 1%-ának megfelelő díjat számíthat fel, amelyet a számlára érkező összegekből tarthat vissza.  

2006. január 04.
 
 
 

Hozzászólás

Felhasználónév:
     Jelszó:
X
EZT MÁR OLVASTAD?
X
Babázz lazán! - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - TeakiadóNem születtél anyának! - TeakiadóKamaszmentő - Teakiadó
Nem születtél anyának! - Teakiadó