KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Ki jogosult a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra?

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki

  • a gyermek tartására köteles, és
  • nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.

Ki és meddig állapítja meg a támogatást?

A gyám lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője, határozatlan időre.

Mennyi a kiegészítő támogatás havi összege?

A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, mely 2010. január 1-től 6.270 Ft.

Hogyan történik a támogatás folyósítása?

Ha a támogatást jogerősen megállapították, azt a kérelem benyújtásának napjától állapítják meg. Ha a kérelmet

  • a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
  • a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát fizetik ki.

A jegyző utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja az ellátást.

A jegyző kinek állapít meg pótlékot?

Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága

  • 2010. július 1-én fennáll, július hónapban 8.400 Ft, továbbá ha
  • 2010. november 1-én fennáll, november hónapban 8.400 Ft

pótlékot állapít meg gyermekenként.

Fontos tudni

  • A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.
  • A kiegészítő támogatásra való jogosultság feltételeit a jegyző évente egyszer felülvizsgálja.
X
EZT MÁR OLVASTAD?