ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS (BABAKÖTVÉNY)

2006. január 1-jétől a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése, akár a továbbtanulás, pályaválasztás, akár az otthonteremtés és a családalapítás esetén.

Ki jogosult a babakötvényre?

A babakötvényre minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, amely alapján meghatározott összegű állami támogatást kap. A gyermek nevére szóló befektetési számlán elhelyezett induló összeg az évek során a szülők az állam által támogatott megtakarításaival egészülhet ki.

Milyen mértékű az állami támogatás?

A támogatásra jogosító babakötvény összege 2010-ben született gyermekek esetén gyermekenként 42.500 Ft. Ezen felül az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek a 7. és 14. életévük betöltésekor további 44.600 - 44.600 Ft-ra jogosultak.

Hogyan igényelhető a babakötvény?

A Kincstár a születés hónapját követő 10 munkanapon belül hivatalból értesül a gyermek születéséről, majd ezt követően 8 munkanapon belül a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A kincstári számla megnyitásáról a Kincstár a szülőknek levelet küld.

A szülő Start-számlát nyithat a gyermek nevére valamely banknál vagy befektetési szolgáltatónál.

A Start-számla megnyitásához a szülőnek igazolnia kell, hogy

 • a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá
 • be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és
 • a gyermek adóigazolványát, illetve
 • engedélyt kell adni a számlavezető pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa.

(Az adóigazolványt az APEH állítja ki, és megküldi a szülő részére)

Megnyitható-e a Start-számla az adóigazolvány kiváltása nélkül is?

A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülő felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Kincstár megküldje a számlavezetőnek.

A számlanyitásról a bank vagy befektetési szolgáltató értesíti a Kincstárat, amely ez alapján a szülő által nyitott Start-számlára utalja az állami támogatást.

Meddig lehet a Start-számlát megnyitni?

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Kincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a Start-számlát, a Kincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja.

2008. január 1-től a Kincstár is vezethet Start-számlát. A kincstárnál nyitható Start-számla vezetés előnyei:

 • azok számára is biztosítva van a lehetőség Start-számla nyitására, akik nem akarják elvinni gyermekük számláját a Kincstárból, miközben befizetéseikkel szeretnék a számlán lévő összeget gyarapítani
 • azok részére, akik csak a nem magánszemélyek által nyújtott támogatást vennék igénybe, szintén előnyös lehet egy kevés ügyintézéssel járó hosszú távú befektetés
 • az ügyintézés menetét megkönnyíti, hogy a gyermekek adatai a Kincstárban rendelkezésre állnak
 • a Kincstárnál vezetett Start-számla kamatelérési lehetősége nem lesz kedvezőtlenebb más számlavezetőtől
 • további előny, hogy az ötéves állampapírok hozamát jóváíró Kincstár így frissítheti a versenyt a néhol igen alacsony babakötvény kamatot biztosító pénzügyi szolgáltatók között.

Hogyan gyarapítható az állami támogatás?

A Start-számlán lévő összeg gyarapítására minden évben be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő vagy bármely magánszemély. Befizetéseik együttes összege legfeljebb évenként 120.000 Ft lehet.

A magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás mértéke:

 • általános esetben a befizetett összeg 10 %-a, de legfeljebb évi 6.000 Ft;
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12.000 Ft;
 • Start-számla átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére is nyitható. Ők az évi 12.000 Ft állami támogatást akkor is megkapják, ha nincs, aki befizessen a számlájukra.

A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, befizetéseik után azonban állami támogatás nem jár.

Mikor használható fel a babakötvény?

A gyermek számláján elhelyezett összegek - állami támogatás, szülői megtakarítások - illetve ezek hozama legkorábban a gyermek 18. életévének betöltését követően vehetők fel.

X
EZT MÁR OLVASTAD?