Jogaink

Ezt kell tudni az örökbefogadói díjról!

Mi is pontosan az ÖFD és mit kell tudni róla?

2020. január 1-től az örökbefogadó szülő a 2 évesnél idősebb, ikergyermek esetén 3 évesnél idősebb örökbefogadott gyermek után örökbefogadói díjra lehet jogosult.

Ki jogosult örökbefogadói díjra?

  • az a biztosított jogosult, aki a 2. életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a 3. életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette feltéve:

hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

Mi számít bele a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napba?

  • Pl. munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, álláskeresési járadék, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje,
  • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj - kivéve a hallgatói gyermekgondozási díj - folyósításának az ideje,
  • a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap,
  • a rehabilitációs ellátás folyósításának ideje,
  • megállapodás útján szerzett biztosítási idő.

Meddig jár az örökbefogadói díj?

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár.

Amennyiben az igénylő a nevelésbe vétel napja utáni időponttól kéri az ellátás megállapítását, a 168 napot csökkenteni kell a nevelésbe vétel napjától az ellátásra való jogosultság kezdetét megelőző napig eltelt időtartammal.

Mikor nem jár az örökbefogadói díj?

Nem jár az örökbefogadói díj, ha

  • a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül,
  • a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, ha 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
  • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,
  • a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt.

Mennyi az örökbefogadói díj összege és van -e maximuma?

Az örökbefogadói díj alapját a gyermekgondozási díjhoz hasonlóan kell megállapítani. Az örökbefogadói díj összege az örökbefogadási díj alapjának 70%-a, legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (2023-ban 324.800 Ft).

Ha az igénylő több gyermek után is jogosult egyidejűleg örökbefogadói díjra, úgy a maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.

Az ellátásból 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, melyből adókedvezmény érvényesíthető.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony

Annak, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, az örökbefogadási díj iránti kérelmét jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni.

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult ÖFD-re, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-át.

Hová és meddig kell benyújtani az örökbefogadói díj iránti kérelmet?

Munkavállalóként az ÖFD iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani. A munkáltató amennyiben nem kifizetőhely, a kérelmet 5 napon belül továbbítja a kormányhivatal felé.

Egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként elektronikus úton a székhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Az ÖFD igényléshez kapcsolódó nyomtatványok az alábbi linken találhatóak: https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/Orokbefogadoi-dij-2

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni az örökbefogadói díj iránti igényt.

Mennyi idő alatt bírálják el az örökbefogadói díj igényt?

Az elbírálás a kérelemnek a kormányhivatalhoz vagy kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlást kell lefolytatni) 60 nap.

Lehet -e az örökbefogadói díj folyósítása mellett munkát végezni?

Az örökbefogadói díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhető keresőtevékenység.

Méltányosságból kapható -e örökbefogadói díj?

Örökbefogadói díj esetében méltányosság kérelmet nem lehet benyújtani.

A szerzőről: Bokodi Zsófia, társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, közgazdász. Teljes körű bérszámfejtéssel, valamint munkaügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátásával, tanácsadással foglalkozik. Kövesd a Facebookon, vagy keresd e-mail elérhetőségén, ha további információra van szükséged.

Bokodi Zsófia, 2023. október 29.

Forrás: Nyitókép: GettyImages.com

 
 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?