Jogaink

Minden, amit tudnod kell a CSED-ről, azaz a csecsemőgondozási díjról

Ki jogosult csecsemőgondozási díjra?

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt vagy
 • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet a gyermek születését követő 168. napig

 • az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette
 • a családba fogadó gyám, aki a csecsemőt végleges döntés alapján gondozza
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák
 •  a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, vagy ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal
 • az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő felügyeleti joga megszűnt

Mi számít bele a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napba?

 • Pl. munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, álláskeresési járadék, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje
 • biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj folyósításának az ideje
 • köznevelési intézmény, szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap
 • rehabilitációs ellátás folyósításának ideje
 • megállapodás útján szerzett biztosítási idő

Meddig jár a csecsemőgondozási díj?

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadság időtartamára – 168 napon keresztül – jár. A szülési szabadságot, így a Csedet is, a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is igénybe lehet venni.

Amennyiben a Csedet nem a szülő nő kérelmezi, úgy az a jogosultság megállapításától a gyermek születését követő 168. napig jár.

Mikor nem jár a csecsemőgondozási díj?

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat, ideértve az alkalmi munkát is.  Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett a Csed folyósítható.

 

Mennyi a csecsemőgondozási díj összege, mértéke és van -e maximuma?

A Csed összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban (pl. munkaviszony) elért járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

A Csed összegének meghatározásához meg kell állapítani, hogy az igénylő rendelkezik-e a jelenlegi jogviszonyában (pl. munkaviszony) a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva 180 naptári napi jövedelemmel.

1) Amennyiben az igénylő a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik a fennálló biztosítási jogviszonyában 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a Csed alapját ezen 180 napi jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.

2) Ha az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelem, de ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik az igénylő legalább 120 naptári napi jövedelemmel a fennálló biztosítási jogviszonyában, akkor a Csed alapját a 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani. Ezt a szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az igénylőnek van az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonya.

3) Amennyiben az 1. és 2. pontban meghatározottak szerint nem lehet a Csed alapját megállapítani, akkor azt a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresében kell meghatározni. Ez alól kivétel, ha a jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 naptári napi – tényleges jövedelem, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb. Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a Csed alapját megállapítani.

4) Kedvezményszabály: ha a gyermek Gyed vagy Gyes igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően született gyermek jogán megállapított Csed alapja magasabb összegű, mint az újabb gyermek születése okán számított Csed alapja, akkor a magasabb alap alapján kell az ellátást megállapítani.

A csecsemőgondozási díj összege a Csed alapjának 100 %-a, felső határa nincs. A csecsemőgondozási díjból 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra, melyből adókedvezmény érvényesíthető.

Álláskeresési támogatásban részesülő esetén a Csed összegét az álláskeresési támogatás alapján számolják ki, maximális összege a minimálbér.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony

Annak aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonnyal rendelkezik, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni.

Hová és meddig kell benyújtani a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet?

Munkavállalóként a Csed iránti kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani. A munkáltató amennyiben nem kifizetőhely, a kérelmet 5 napon belül továbbítja a kormányhivatal felé.

Egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként elektronikus úton a székhely szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet.

A Csed igényléshez kapcsolódó nyomtatványok az alábbi linken találhatóak:

https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/gyermekvallalas-tamogatasa/csecsemogondozasi-dij-csed-

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti igényt.

Mennyi idő alatt bírálják el a csecsemőgondozási díj igényt?

Az elbírálás a kérelemnek a kormányhivatalhoz vagy kifizetőhelyhez történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve, hogy a Csed iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlást kell lefolytatni) 60 nap.

Méltányosságból kapható -e csecsemőgondozási díj?

Ha az igénylő nem rendelkezik a szükséges 365 nap biztosítási idővel, de az igényléskor biztosított, méltányosságból kérelmezheti a Csed folyósítását.

A szerzőről: Bokodi Zsófia, társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, közgazdász. Teljes körű bérszámfejtéssel, valamint munkaügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátásával, tanácsadással foglalkozik. Kövesd a Facebookon, vagy keresd e-mail elérhetőségén, ha további információra van szükséged.

Bokodi Zsófia, 2023. október 13.

Forrás: Nyitókép: GettyImages.com

 
 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?