Down alapítvány

Down Alapítvány


A Down Alapítvány rövid ismertetése
Dr. Gruiz Katalin

 

A Down Alapítvány középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnõttek fejlesztését, önálló életvitelének segítését, valamint családjaik támogatását tûzte ki céljául, annak érdekében, hogy lehetõleg minden értelmi fogyatékos gyermek családban nõhessen fel és mind õ maga, mind pedig családja elfogadható emberi életet élhessen, ellentétben a múltban és még ma is jellemzõ intézeti élettel, a családok izolálódásával, vagy szétesésével.

A családok, a szülõk segítését már közvetlenül a gyermek megszületése után igyekszünk megkezdeni információkkal, címlistákkal, ismeretterjesztõ kiadványokkal. A családok korai habilitációjához kapcsolódnak a kisgyermekes családok számára nyaralás formájában szervezett kríziskezelõ- és problémafeldolgozó tréningek, ahol pszichológusok, gyógypedagógusok és idõsebb gyermekek szülei segítik az „új” szülõket lelkileg és gyakorlati tanácsokkal.

Alapítványunk egy sor kiadvánnyal, szórólappal, információs füzettel segíti a szülõket és a szakembereket. Évente 2-300 szülõnek, családnak, védõnõnek küldünk információt, adunk tanácsot és segítünk ügyes-bajos dolgaik intézésében.

A korai elérésre és melléállásra a Down Dada, szülõkbõl álló országos szolgálatunk szakosodott. A tanfolyamokon és tréningeken felkészített Dadák sorstársi segítsége máris érezteti hatását. A Dadák által felkarolt családok jó esélyekkel indulnak megváltozott életük megoldása felé. A Down Dada szolgálat tagjai számára képzéseket, esetmegbeszélõ tréningeket rendezünk minden évben.

A Down Ambulancia is a szülõk gondjait igyekszik enyhíteni, és az általában több egészségi problémával járó Down-szindróma jobb orvosi ellátását biztosítani. A preventív és kuratív céllal mûködõ ambulanciát a Down Alapítvánnyal közösen a Bethesda Gyermekkórház mûködteti 16 szakrendeléssel Dr. Csepeli Hilda vezetésével.

A középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosok ingyenes fogorvosi kezelését a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen mûködõ fogászati rendelõ biztosítja, ha szükséges altatással is, dr. Müller Tibor fogszakorvos és dr. Bedõ Károly aneszteziológus közremûködésével.

A Down Alapítvány 20 fõs Átmeneti Otthona, melynek vezetõje Völgyiné Zdolik Katalin, egy vendégház, ahova a szülõk bármikor hozhatják értelmi fogyatékos gyermeküket, néhány napra, néhány hétre, amíg betegségük, ügyes-bajos dolguk, vagy regenerálódásuk megkívánja.

A Down Alapítvány 20 fõs Napköziotthona a napközbeni foglalkoztatások, szintentartó oktatás és önállóságra felkészítés színtere. Nyáron bejárós táborként is üzemel.

Komplex, önálló életre felkészítõ programunkkal maximális önállósághoz segítjük a családban nevelkedett értelmi fogyatékos fiatal felnõtteket. Már az iskolai oktatás során elkezdjük az önálló életre felkészítést és a pályaorientációt. A szakképzéssel párhuzamosan indul a munkahely és az önálló élet színterének, a lakóotthonnak a megteremtése. Kísérleti csoportunk 10 osztályos általános iskola után négy éves szakképzésben vesz részt integrált osztályként, épek szakiskolájában.

Négy kiscsoportos lakóotthon típus létrehozását terveztük el ezelõtt hat évvel. Közülük három már megvalósult, így az Átmeneti Otthon, a Kiscsoportos Lakóotthon panellakásokban és a Sarokház, mely 12 fõs lakóotthon egy nagyobb családi házban kevéssé önálló lakók számára. Az utóbbi kettõt olyan modellnek szánjuk, mely szülõcsoportok számára járható utat mutat: az egyik viszonylag olcsón megvásárolható lakásban 4-5 fiatal segített önálló életének színvonalas kialakítását, a másik közösséget kedvelõ, baráti viszonyban lévõ, viszonylag homogén összetételû társaság számára, nagy közösségi terekkel, sok közös programmal.

A negyedik otthontípus egy Öregek Otthona, amely a súlyosan fogyatékos, beteg, vagy öreg fogyatékosok ellátására szakosodik. Ennek az otthonnak a megteremtése még elõttünk áll.

A négy otthon-típus együttesen biztosítja majd, hogy az alapítványunk által vállalt fogyatékos emberek életük végéig a megfelelõ ellátásban részesülhessenek. Jelenleg 47 lakó él segített önálló életet Alapítványunk lakásaiban, illetve otthonaiban, szakembereink segítségével.

A kiscsoportos lakóotthonban való felkészítést Napközi Otthonunkban és hétvégi tanfolyamokon végezzük, fõleg holland mintára. Az Alapítvány intézményeiben az önálló életre történõ felkészítésen kívül egy sor egyéb tanfolyam és terápiás foglalkozás zajlik, gyógytorna, terápiás lovaglás, vízi-terápia, sportok oktatása, zeneoktatás, kreatív stúdió, kézmûves szakmák oktatása, így nemezelés, szövés, agyagtárgyak készítése, színház, zene, stb. Nyaranként kb. 400 fõ nyaraltatását oldjuk meg Balatonon, vidéki házunkban, és bejárós táborainkban.

Tapasztalva, hogy az igény a létrehozott intézmények és szolgáltatások iránt sokkal nagyobb, mint amit egy viszonylag kis civil szervezet magára vállalhat, stratégiát változtattunk. A Down Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy intézmény-rendszerét csak mintául szolgáló, újszerû megoldásokkal bõvíti. A már kialakított új típusú intézmények elterjesztéséhez és számuk növeléséhez a szülõk aktiválását, a fogyatékos gyermeket nevelõ szülõkben felhalmozódott energia felszabadítását és kiaknázását szeretné megfelelõ módszerekkel segíteni, pl. életstratégia és kríziskezelõ tréningek szervezésével, vagy tanácsadással, a szülõk lelki megerõsítésével, hogy képesek legyenek saját kezükbe venni sorsukat, gyermekük és maguk életminõségének javítására kihasználni az egyre bõvülõ lehetõségeket.