Új privát üzeneted érkezett!

ÍRÓISKOLA

A Magyar Írószövetség íróiskolát indít 2008 őszétől.
Célunk, hogy olyan magas színvonalú, összetett képzést nyújtsunk, amely korábban nem volt még Magyarországon. Egyfelől hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra: hallgatóink szemináriumok keretében sajátíthatják el az írói mesterség fogásait. Másfelől előadásokat hallgatnak az írói műhelytitkokról, a huszadik századi magyar és világirodalomról, valamint az irodalomtudomány legalapvetőbb kérdéseiről. A gyakorlat és a tehetség mellett ugyanis ugyanolyan fontos az is, hogy egy leendő író ismerje azt a területet, ahová írásaival belép, tisztában legyen a kortárs irodalom aktuális folyamataival éppúgy, mint a kortárs irodalmat meghatározó hagyományokkal – az irodalom történetével. Harmadrészt pedig előadásokat tartunk a kortárs irodalmi élet fontos praktikus kérdéseiről: a különböző intézményekről, folyóiratokról, a digitális irodalomról és a szerzői jogokról. Ezek az ismeretek az irodalmi élet mindennapjaiban való eligazodáshoz elengedhetetlenek.

A kurzusok mindenki számára nyitottak. Ajánljuk őket azoknak, akik írni szeretnének, de nem tudják, hogyan kezdjenek neki és azoknak, akik már írnak, és szeretnék íráskészségüket fejleszteni, írásaikat másokkal megvitatni. Az írás képessége emellett az élet sok területén hasznos: a kreatív írás fejlesztése révén fejlődik a kommunikációs készség, megtanuljuk pontosan, célratörően kifejteni a véleményünket, könnyebben értjük mások mondandóját. A cél, hogy mindenki megtalálja azt a műfajt, amely a legjobban illik hozzá, amelyben a legkönnyebben ki tudja fejezni magát.

A tanfolyam felnőttképzési akkreditációja folyamatban van.
Hallgatóink a képzés első, alapozó és második éve után is oklevelet kapnak.
A képzés két éves, négy féléves, félévenként 64 órás.
A hallgatók hetente két szemináriumon vesznek részt, a délutáni órákban, valamint havi egy szombaton – félévenként négy alkalommal – két előadást hallgatnak.
A képzés két szakirányon indul: szépirodalmi, valamint kritika-, esszé-, publicisztika-, magazincikk-írói szakirányon. A két szakirány hallgatói külön vesznek részt a szakirányukhoz tartozó alapozó szemináriumon, az előadásokat pedig együtt hallgatják, és szabadon választanak egyet a választható szemináriumok közül. A második évben a szépirodalmi szakirányon lehetőség lesz költői, prózaírói és drámaírói szemináriumokon részt venni, a másik szakirány hallgatói pedig a kritika- és esszéírás, illetve a publicisztika- és magazincikk-írás közül választhatnak.

SZEMINÁRIUMOK
Szépirodalmi szakirány
Írásgyakorlatok alapozó szeminárium (heti egyszer 2 óra)
Mezey Katalin

Kritika-, esszé-, publicisztika és magazincikk-író szakirány
Írásgyakorlatok alapozó szeminárium (heti egyszer 2 óra)
Nagy Gabriella

Mindkét szakirány számára választható szemináriumok
Szerkesztői, kiadói ismeretek (heti egyszer 2 óra)
L. Simon László

Kortárs magyar irodalom szeminárium (heti egyszer 2 óra)
Menyhért Anna

ELŐADÁSOK
A négy félév alatt összesen 32 előadás lesz, félévenként nyolc.

Témák
Írói műhelytitkok (8 alkalom)
Ferdinandy György, Háy János, Jókai Anna, Kukorelly Endre, Marék Veronika és mások
20. századi magyar irodalomtörténet (8 alkalom)
Vasy Géza, Bednanics Gábor
Fejezetek a 20. század második felének világirodalmából (6 alkalom)
angol irodalom: Séllei Nóra
francia, belga irodalom: Lackfi János
lengyel irodalom: Kovács István
német irodalom: Kiss Noémi
olasz irodalom: Szkárosi Endre
orosz irodalom − M. Nagy Miklós
Irodalomelméleti, kultúratudományi alapismeretek (4 alkalom)
Menyhért Anna
Intézményi ismeretek, az irodalmi élet (1 alkalom)
L. Simon László
Irodalmi folyóiratok (1 alkalom)
Turczi István
A populáris irodalom műfajai (1 alkalom)
Bényei Tamás
Gyermekirodalom
Boldizsár Ildikó
A népszerű magazinok világa írószemmel (1 alkalom)
Grecsó Krisztián
Irodalom, rádió, televízió (1 alkalom)
Reményi József Tamás
Digitalizált irodalom, irodalom az interneten (1 alkalom)
Rácz I. Péter
Szerzői jogi kérdések (1 alkalom)
Dr. Szinger András

A 2008 őszi félév előadásai
1. 20. századi irodalomtörténet 1.
Vasy Géza
2. Írói műhelytitkok 1.
Jókai Anna
3. Intézményi ismeretek, az irodalmi élet
L. Simon László
4. Irodalomelméleti, kultúratudományi alapismeretek 1.
Menyhért Anna
5. 20. századi irodalomtörténet 2.
Bednanics Gábor
6. Írói műhelytitkok 2.
Háy János
7. Fejezetek a 20. század második felének világirodalmából 1.
német irodalom: Kiss Noémi
8. Irodalmi folyóiratok
Turczi István

Tandíj: félévenként 80.000 Ft + Áfa = 96.000 Ft

A kurzusok a 2008. október 6-i héten indulnak, és félévenként 12 héten keresztül zajlanak.
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 26.
Az órák helyszíne a Magyar Írószövetség épülete, Budapest, 1062 Bajza u. 18.

Érdeklődni lehet:
A 06 20 294 81 32-es telefonszámon és a titkarsag@iroiskola.hu emailcímen.
Honlap: www.iroiskola.hu
 

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

Vissza: Programok, ajánlatok

Jegyzetfüzet:

 

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó