Babakötvény – kérdések és válaszok

2006 01 04

Kik jogosultak a babakötvényre?  

A babakötvényre jogosult minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhelyû gyermek.  

Milyen formát ölt a babakötvény?  

A babakötvény ún. Start-számla nyitásával igényelhetõ. A Start-számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tõkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tõke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható.  Ha a szülõk nem nyitnak gyermeküknek Start-számlát, a gyermek támogatását a Magyar Államkincstár tartja nyilván és kamatoztatja.  

Milyen támogatást nyújt az állam?  

A támogatás három részbõl tevõdik össze:  

1.  minden jogosultnak alanyi jogon járó kezdõösszeg (születés után)

2.  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeknek 7 és 14 éves korukban járó támogatás

3.  saját befizetések után jóváírt (az állami gondozottaknak attól függetlenül járó) állami támogatás

1. Alanyi jogon járó kezdõösszeg  

Minden jogosultnak jár, mértéke az éves költségvetési törvényben szabályozott, összege a 2006-ban született gyermekek után 40.000 Ft.  

2. További támogatás a hátrányos helyzetûeknek  

Az alacsonyabb jövedelmû, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családokban nevelkedõ gyermekek részére az állam további támogatást nyújt, melynek mértékét ugyancsak az éves költségvetési törvényben szabályozzák. A 2006-ban született gyermekek 7 és 14 éves korukban 42-42.000 Ft plusz támogatást kapnak.  

 Ugyanezt az emelt összegû támogatást megkapják az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, állami gondozott gyermekek is.  

3. Befizetések után járó állami támogatás  

A szülõi hozzájárulást (saját befizetéseket) az állam közvetlen támogatással ösztönzi. A támogatás mértéke függ a szülõk anyagi helyzetétõl.  

Nem hátrányos helyzetû gyermekek után: a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 10%-a, de maximum évente 6.000 Ft.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében: a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, maximum évente 12.000 Ft.  

Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében: -mivel õk nem számíthatnak saját befizetésekre-, minden évben 12.000 Ft.  

Milyen feltételekkel lehet a Start-számlára befizetni?  

A gyermek számlájára bármely magánszemély teljesíthet befizetést. A saját befizetések együttes felsõ határa évente 120.000 Ft.  

A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, bármilyen összegben, az önkormányzati befizetések után azonban állami támogatás nem jár.  

A gyermek külföldi letelepedésének idõszakában történõ befizetés nem írható jóvá a Start-számlán.  

Kell-e adózni az állami támogatás után?  

A Start-számlára fizetett állami támogatás (kezdõösszeg, 7 és 14 éves korban járó további támogatás, saját befizetések után járó állami támogatás és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek éves támogatása), valamint a számlán levõ összeg hozama mentes minden adótól, illetéktõl és járuléktól.  

Hogyan nyitható meg a Start-számla?  

A gyermek születése után a szülõ dönthet arról, hogy melyik banknál nyitja meg a gyermek nevére szóló Start-számlát, illetve, hogy milyen befektetési lehetõséget választ (bankbetét vagy a Tõkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, befektetési jegy választható).  

A számlanyitáskor a szülõnek igazolnia kell, hogy a családi pótlékot a nevére folyósítják, továbbá be kell mutatnia a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a gyermek adóigazolványát, illetve engedélyt kell adni a számlavezetõ pénzintézetnek arra, hogy a gyermek adatait a Start-számlával kapcsolatos ügyintézéshez nyilvántartsa. (Az adóigazolványt az APEH állítja ki.) A Start-számla a gyermek adóigazolványának kiváltása nélkül is megnyitható, ha a szülõ felhatalmazást ad, hogy a gyermek adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár küldje meg a számlavezetõnek.  

Milyen további feladatai vannak a szülõnek a Start-számlával kapcsolatban?  

Ha a szülõ magasabb összegû támogatásra tart igényt a saját befizetések után, évente egyszer, december 15-éig a számlavezetõ felé igazolnia kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.  

Az állami támogatások jóváírásával kapcsolatban a szülõnek semmilyen egyéb feladata nincs, azt a számlavezetõ pénzintézet és a Magyar Államkincstár automatikusan intézi.  

Mikor lehet Start-számlát nyitni?  

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor késõbb is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyezõ mértékû kamatot ír jóvá a számlán levõ összeg után. Ha a szülõ végül megnyitja a Start-számlát, a Magyar Államkincstár az addig a kincstári számlán összegyûlt összeget átutalja.  

Mi történik, ha egyáltalán nem nyit a szülõ Start-számlát?  

Ha a szülõ nem nyitja meg a Start-számlát, a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyezõ mértékû kamatot ír jóvá a számlán levõ összeg után. A gyermek 18 éves korában a kincstári számláról kapja meg a neki járó összeget.  

A számlavezetõ pénzintézet és a befektetési forma kiválasztása végleges döntés?  

Nem, a Start-számla áthelyezhetõ más számlavezetõhöz, és a befektetési forma is megváltoztatható.  

Hogyan, mikor és ki használhatja fel a Start-számlán összegyûlt összeget?  

A Start-számlán (vagy annak hiányában kincstári számlán) levõ összeget a gyermek 18. életévének betöltése után veheti fel. Az összeg a következõ célokra fordítható:  

1.     tanulmányok,
2.     lakhatás,
3.     pályakezdés,
4.     gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
5.     jogszabályban meghatározott más cél.

A gyermek 18. évéig a Start-számlán levõ összeg nem fogadható el hitel fedezetéül, és nem vonható végrehajtás alá.  

A gyermek halála esetén örökölhetõ a Start-számlán levõ összeg?  

Igen. A hagyatéki eljárás alapján a hagyatéki határozat jogerõre emelkedését követõen az örökösnek felhasználási korlátozás nélkül kifizethetõ.  

Az állami támogatás igénybe vételének feltétele a rendszeres befizetés?  

Nem. A befizetések után járó állami támogatás kiszámolásakor az összes éves befizetést veszik figyelembe, tekintet nélkül arra hogy az az év melyik részében érkezett.  

Mikor írják jóvá a befizetések után járó állami támogatást?  

Az állami támogatást a számlavezetõ igényli a Magyar Államkincstártól január 31-éig, a Magyar Államkincstár pedig az igénylés kézhezvételétõl számított 30 naptári napon belül utalja azt át. Így legkésõbb a tárgyévet követõ év március 2-áig (szökõévben március 1-jéig) megtörténik a támogatás jóváírása.  

Milyen költséggel jár a Start-számla vezetése?  

A számlavezetõ évenként gyermekenként a Start-számla éves átlagos állománya legfeljebb 1%-ának megfelelõ díjat számíthat fel, amelyet a számlára érkezõ összegekbõl tarthat vissza.  


 

 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?