Új privát üzeneted érkezett!

Névtelen 19.20.!

A konzervatív-jobbo. nem szereti a multikat??? Az elmúlt 4 évben merre jártál???
Névtelen
 


Én nem mondtam, hogy a konzervatív jobboldal "nem szereti" a multikat. Vagy ha mondtam volna, akkor rosszul mondtam, nem gondolom, hogy így lenne. Mindkét politikai oldal körülbelül ugyanazt a gazdaságpolitikát kell hogy folytassa, óriási nagy eltérések nem lesznek még egy darabig a két oldal között ilyen szempontból. Egyelõre nem a politikusok döntenek a gazdasági kérdések lényegérõl, hanem azok, akiknek tartozunk azzal a rengeteg pénzzel. Kép

A különbség ott van, hogy a baloldalinak nevezett kormány sokkal lelkesebben szolgál mindig minden külsõ erõt.
A jobboldal... - hát, az eléggé nem tudja, mit akar. Sajnos. Azt viszont sok jobboldali választópolgár tudja, hogy mi mindent nem akar. De ez kevés a boldoguláshoz.
Névtelen
 


A kölcsönöknek egyébként már akkor sem örültem, mikor felvettük õket. És senki nem tapsikolt azok közül az ismerõseim közül, akik most jobboldaliak. Sõt, én az árak meserséges alacsonyan tartását sem tartottam jónak, hallottam eleget arról, hogy meglesz még ennek a böjtje. Ezt csak az nem hitte el, aki nem akarta.
Névtelen
 

 
 

Kaptunk választ az EUKK-tól!!! Február közepén küldtük el a kérdéseket. Annyi az egész, hogy automatikusan idézik a szerzõdéstervezet megfelelõ részét.

A Szerkesztõ rovatban olvastam, hogy valakik (valami túrkevei középiskolások) rászálltak a Babanetre, a chat-en minden nap ott vannak, fenyegetõznek, hogy tönkreteszik a Babanetet. Kép Szerintem ezen a topikon is jártak párszor. Csak tudnám, miért pont egy ilyen fórummal van bajuk. Miért nem inkább a durvább és népesebb helyekkel szórakoznak, vagy a kimiondottan politikai fórumokkal?
Névtelen
 


Névtelen: nem jártak a társalgóban! Ennyire nem inteligensek!
cory

cory + Liza 2006.03.11. + Zsoma 2003.08.31. + Balu 2001.09.12.
cory
Budapest
 
 


..mondjuk te se nagyon!Kép
Az inteligens ugyanis helyesen: INTELLIGENS!Kép
Névtelen
 


Oké, akkor én is tuskó állat vagyok, bár nekem legalább név jutott.

cory + Liza 2006.03.11. + Zsoma 2003.08.31. + Balu 2001.09.12.
cory
Budapest
 
 


Névtelen 9'11"!
akkor nekem még hátra van egy hónap a válaszig...

Beszéltem ma a ESzCsM-mel. Egy kedves hölgy fogadta a hívásomat, és igencsak kiakadt azon, amit az EUKK-tól kapott válaszról mondtam neki. Nagyjából ezt mondta, remélem sikerül leírnom érthetõen:
Az elsõ az, hogy SEMMI változásról nem kaptak értesítést. Az EUKK válaszában említett három hónap szülési szabadság ma leginkább a GYÁS-nak felel meg/168nap/. Ezt követi ma a GYED, a kétéves korig. Ez EÜ.Pénztári juttatás, alapfeltétele a biztosítottság. Aztán jön a GYES, amit az Államháztartási Hivatal fizet, alanyi jogon jár, és erre adják ki ma a fizetésnélkülit. Mindez NEM Munka Törvénykönyv-függõ dolog. Ezekre a juttatásokra a hölgy a KEDVEZMÉNY jelzõt használta, ami annyit jelent, hogy mint ilyet, a mindenkori Kormány finanszírozHAT, tehát EU-tól függetlenül részesíthet minket olyan kedvezményben, amit ki tud gazdálkodni. Véleménye szerint a népességcsökkenés miatt NEM fognak ezen változtatni, sõt, ha lehetõség - keret lesz rá, pozitív változások várhatóak.

Tõle függetlenül ma azt hallottam, hogy a diszkriminatív juttatásokon kívánnak változtatni. Ilyen a GYED összege is, ami nem reális, ha azt vesszük, hogy akinek nagyobb az alapfizetése, annak nagyobb GYED jár a max. határon belül.

Mennyivel egyszerûbb lett volna, ha mindezt az EUKK mondja el, hamár a tájékoztatásért vannak....

Azt azért elmondom még, hogy a fenti meghatározásokat ne szó szerint vegyétek, hanem a hölgy az érthetõség-megérthetõség miatt fogalmazott így. Egyébként mindenkinek ajánlom az ügyfélszolgálatukat, valóban nagyon segítõkészek. Milyen fura, hogy nem ez a hozzáállás a természetes.

Csi
 
 


Névtelen, talán sértve érezted magad, amiért cory nem túl intelligensnek tart benneteket?

Cory, szerintem járnak õk itt is, legalábbis sok hozzászólásból erre lehet következtetni. Például abból is, amit neked válaszolt valaki. Fõleg azokról gondolom, hogy középiskolások szórakoznak, amely írások nem ismert nickrõl jönnek, de nem is névtelenek, hanem olyan "valamit jelentõ" dolgot írnak be a névhez.
Névtelen
 


El ne felejtsetek szavazni menni maKép
Afonya
 


IGEEEEEEEEEEEEEN!!!Kép
Névtelen
 


szerettem volna PIldi arcát látni ma este Kép
Névtelen
 


Azért az elég elgondolkodtató, hogy ennyi embert nem érdekel az ország jövõje, hogy még az 50%-ot sem érte el a részvétel Kép

Végre beleszólhatunk az ország ügyeibe és még sem tesszük meg? Miért van ez? Azzal senki ne magyarázza, hogy "úgy is elõre el van döntve"! Ez botorság.
Névtelen
 


Szerintem az volt az ok, hogy a kampány során hülyének nézték az embereket, és nem tájékoztattak, hanem pl. Vitray, Stahl és más nagyságok mosolyával próbálták eladni az eu-t. Mint valami mosóporreklám, olyan volt az egész. Tájékozódni csak utánajárással lehetett. Volna.
Névtelen
 


Névtelen 23.42 hányinger beszólás volt az, amit itt elengedtél.

Mellesleg Ildi kb. most hozza világra a negyedik gyerekét. Nem hiszem, hogy közben az Eu kérdéskör foglalkoztatná. De ha igen, aligha lepte meg az eredmény.
Névtelen
 


névtelen 07.46!

akkor tessék nyugodtan hányni! ha olvasgattad volna a korábbi hozzászólásokat, akkor bizonyára ezt is megértetted volna. igenis érdekli, csak kicsit furcsán fejezte ezt ki. az, hogy valaki hány gyereket szül, még nem menti õt fel a beszólásainak következményeitõl.
Névtelen
 


Olvasgattam. És megértettem a tiédet. És modortalannak tartom.
Névtelen
 


Sajnos esõ után köpönyeg, de megéri elolvasni, csakhogy tudják az igennel voksolók hogy milyen nagyot fognak csalódni!


EU? Vigyázat, csapda!
Tapasztalatjelentések Ausztriából

Kedves Magyarok!
2003. április 12-én országukban szavazni fognak egy esetleges csatlakozásról az "Európai Unióhoz". Biztosan Magyarországon is sok politikai, gazdasági szervezet és a média is híveket fog toborozni
egy EU-s csatlakozáshoz. Ez ugyanígy volt Ausztriában is kilenc évvel ezelõtt,
amikor egy példátlan propaganda-hadjárattal beszélték rá a polgárokat az EU-csatlakozásra. Kiderült, hogy a csatlakozás támogatóinak sok akkori állítása és ígérete teljesen valótlannak bizonyult. Ma már tudjuk, hogy nagyon sokat hazudtak, és a választópolgárokat tudatosan félrevezették.
Mint az Önök szomszédai, akiket összeköt Önökkel egy nagy folyó és egy közös történelmi múlt, szeretnénk az Önök tudomására hozni azokat a tapasztalatokat, amelyeket a mi országunk polgárai szereztek az Európai Unióval kapcsolatban. Tesszük ezt önszántunkból, saját költségünkre,
mint független polgári kezdeményezést.

Milyenek az EU-csatlakozás konkrét következményei?
1. Szabadság és önrendelkezés az EU-ban nem lehetséges.
Az Európai Unió nem szabad államok vagy népek közössége, hanem egy központosított hatalmi rendszer. A tagállamokban érvényes törvények 60-80 %-a Brüsszelben született. A szabad és szuverén államok legfontosabb ismertetõjelét – egy saját valutát és ezzel a gazdasági politikát – az EU-grémiumok megszüntették. Ennek megfelelõen Ausztria elvesztette politikai és gazdasági cselekvõképességét – mint minden más EU-tagállam is. Az EU-jog erõsebb a nemzeti jognál!

2. A demokrácia és a polgári jogok súlyos csapásokat szenvednek az EU-ban.
Az EU-struktúrák a demokrácia legfontosabb alapelvét: az államhatalmi ágak szétválasztását – már papíron sem ismerik. A jelenleg 21 – nem demokratikusan választott – bizottsági tag dönt a politikai irányvonalakról és a törvényekrõl. Határozatokat majdnem mindig zárt ajtók mögött hoznak, az úgynevezett "csúcsokon", erõs rendõrségi védelem mellett, és a háttérben hatalmas lobbik érdekeltek. Nyolc éves EU-tagság után, mi, osztrák polgárok (és más EU-s országok polgárai is), hatalmas túlerõvel állunk szemben, amely ellen demokratikus úton, és a nép jogos szabadság- és szuverenitás-akaratának érvényesítése céljából semmit sem tudunk tenni. Ez a túlerõ egyre inkább a legapróbb részletekig beavatkozik az emberek életébe, és manipulálja õket.

3. Az EU sem nemzetiségi, sem népcsoport-, sem kisebbségi jogokat nem ismer.
A "konvent" által kidolgozási stádiumban lévõ "alkotmányból" látszik, hogy ebben sem a népek önrendelkezési joga – mint alapvetõ jog, – sem a hazához való jog, sem más kollektív jog nem szerepel. Ezek a jogok feltételei annak, hogy egy nemzet, egy nép, vagy egy kisebbség az õt megilletõ jogokkal élhessen. A hazához való jog egy ugyanolyan alapvetõ jog, akár az élethez való jog, csak ezekkel válik lehetõvé minden más jog gyakorlása is. Mindezen jogok hiányoznak az EU "Alapvetõ Jogok Kartájából", amely a jövõbeni alkotmány része lesz. a cél valószínûleg az Egyesült Európai Államok – az USA, vagy a volt Szovjetunió mintájára. Az EU a mai napig sem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Chartájához!
Az ötmilliós, határon túli magyarság sorsa a csatlakozás után nem lesz jobb, - ellenkezõleg!
Közelebbi részleteket megtudhatnak dr. Eva Maria Barkitól, a magyar származású bécsi ügyvédnõtõl.
Címe: A-1010 Wien, Landhausgasse 4, Tel: 0043(1)535-3980,
Fax: 533-8848, E-mail: barki@lawie.at

4. Az Európai Unió a mezõgazdaság összeomlását jelenti.
Ausztriában 1995 és 2000 között a mezõgazdasági és erdészeti üzemek száma 70 000-rel csökkent. Ez azt jelenti, hogy csak öt év alatt 70 000 parasztcsaládnak kellett feladnia azt a mezõgazdaságot, amelybõl a legtöbb esetben többszáz éve éltek. A még megmaradt parasztság 80 %-a "mellékkeresettel" foglalkozik, – tehát egy másik állásban dolgoznak, hogy el tudják tartani a mezõgazdaságot. Ez riasztó helyzet, és rendkívül nagy terhet ró a mezõgazdaságban dolgozó parasztasszonyokra, nõkre. Az EU-ban csak a nagyüzemek a túlélõk. A mezõgazdaságot egyre inkább iparosítják, a föld egyre kevesebb ember tulajdona. Ehhez hozzásegít a felvásárlási árak drasztikus csökkenése: 40-60 %!
5. A gazdaságban is csak kevesen nyernek.
Az adóbevételek 80 %-a kis- vagy középüzemekbõl származik. Ezek az EU rossz gazdálkodásának nagy vesztesei. A nyertesek a nagy nemzetekfeletti (multi) konszernek (cégek) – globális befolyással és kereskedelmi összeköttetésekkel. Ezekbõl csak egy nagyon kis réteg profitál: – a nagyrészvényesek, az elnökségi tagok és a felügyelõbizottsági tagok. Az EU legfõbb elve: az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tõke határtalan és korlátlan forgalma. Az eredmény: az osztrák piacot elárasztják a legolcsóbb külföldi árukkal, és a hazai üzemek bezárásra kényszerülnek.

6. Növekvõ munkanélküliség.
1994-ben, az EU-csatlakozás elõtt, Ausztriában 3-4 %-os volt a munkanélküliség. Ma 9 %-nál tartunk. A munkanélküliség tehát megduplázódott, és megháromszorozódott ! Történt ez annak ellenére, hogy az EU-ba lépés óta az állami szociális szolgáltatásokat drasztikusan csökkentették.

7. Az EU-ba lépés a nemzeti pénzügyi felségjog elvesztése.
Önálló pénzügyi és gazdasági politika csak akkor lehetséges, ha egy állam önállóan tud dönteni a valuta és annak mindenkori értéke felõl. Az EURO egységvaluta, minden tagállam a Frankfurti Európai Zentralbank diktátumának van alárendelve, amely minden demokratikus ellenõrzést megtagad. Az EURO mint készpénz bevezetése (2002 eleje) óta sok napi szükségletû árunál masszív drágasághullámhoz vezetett.
Az EU-népszavazás elõtt a politikusok és a bankigazgatók valami egészen mást ígértek! Három nappal a népszavazás elõtt a legnagyobb osztrák napilap, a Kronen Zeitung fejcíme ez volt: "Nem lesz EU-pénz, marad a német márka és az osztrák Schilling!"
Emiatt – és még sok más ok miatt – Ausztriában, mint sok más EU-s országban is, fõleg Nagy-Britanniában és a skandináv országokban, egy növekvõ polgári mozgalom terjed az EU-ból való kilépéssel kapcsolatban. 2000 decemberében csaknem 200 000 osztrák írta alá a törvény-kezdeményezést – az EU-népszavazás újbóli megrendezése érdekében. Ezt a "Pártonkívüli EU-kilépés Akció" szervezte. Teljes névvel és címmel kellett aláírni – a hivatal elõtt!
Svédországban több, mint 500 000 ember írta alá az EU-kilépést, – sok ifjúsági mozgalom is részt vett a szervezésben.


Kedves szomszédok! Szívbõl kívánjuk Önöknek, hogy sikerüljön a szabadságot és a természetes gazdasági és kulturális élet alapjait megõrizniük, vagy visszaszerezniük. Meggyõzõdésünk, hogy ez EU-n belül nem lehetséges, és hogy az EU-csatlakozás az Önök országának és lakosságának ugyanúgy fog ártani, ahogy nekünk ártott.

A NÉPEK ÉS ÁLLAMOK SZABAD EGYÜTTMÛKÖDÉSÉÉRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA
- BRÜSSZEL VAGY MÁS HELY – NÉLKÜL

AZ EU NEM EURÓPA!

>Impressum. A tartalomért felelõs: Initiative Heimat & Umwelt, A-3424 Zeiselmaurer/Donau, Hageng.5, Österreich, Eigenvielfältigung<
Anonymus
 


baromságKép csúsztatás-hegyek
Névtelen
 


nem tûnt föl, hogy a "barki" az egy kamu név? ilyen magyar, de német név sincs, csak egy magyar szó: bárki Kép
Névtelen
 


Tele van hulyesegekkel az egesz, foglalkozni sem erdemes vele. Mit jelent a hazahoz valo jog? Es a 70e megszunt gazdasag. Ugyanazt a (amugy is tul sok) elelmiszert kevesebb gazdasag termeli meg. Torjuk ossze a gepeket??? Mindenki vissza a gyujtogeteshez, ugy lesz munkaja mindenkinek!
A nemmel szavazok elott egy ut all szerintem, kivandorolni Erdelybe! Ott aztan hazafi lehet a magyar es par evig az EU tagsag veszelye sem fenyeget! Ugyis sokan jonnek at a "hazafiak" szerint.
idike
 


"Kedves" 11 óra 50-kor hozzászóló névtelen. Ezt te honnan tudod???
Névtelen
 


Részemrõl szívesen vennék egy olyan írást a fent nevezett/?/ "elemzõktõl", hogy mindezek, amiket negatívumként emlegetnek, hogyan alakulnának, ha NEM léptünk volna be. Mert az elemzés szerint akkor minden szép, és jó lenne/maradna???
Azt miért nem mondja meg senki, hogy ha nem ez a jó út, akkor miként tovább? Talán, mert azt õk sem tudják?

Csi
 
 


Lehet, hogy baromság, kitudja? AZért jó lenne felhívni!?
 
 


Ma reggel megkérdezték a Vityát is errõl. Azt felelte fapofával, hogy erre nem neki kell válaszolni, hanem az ellenzõknek. ÜgyesKép

-Afonya
Névtelen
 


Rajta Nikie, hivd fel!
Névtelen
 


Sziasztok!

Én igennel szavaztam, de talán csak azért,mert éreztem, hogy ezt várják el tõlem... hogy ki;hát az ország, a kormány, a környezetem, és mindenki... emmelett Fidesz párti vagyok. -hozzáteszem; nem elvakultan, tisztába vagyok a hátrányaival is, de még mindezt mérlegelve is inkább õk, mint az MSZP. Visszatérve az EU-ra; ha jobban belegondolok a választásomra, talán azzal tudnám magamat megnyugtatni -mert higyjétek el nagyon nagy felelõsséggel bírt ez az egyszerûnek tûnõ kérdés-, hogy talán jobb tagnak lenni, mint kinnt rekedni. De még ez sem biztos, mert mit mondott a TV? szépet és csak a jót... de mit érzünk; áremelkedést, és mellé nem kellõ reálbéremelést. de ez csak egy dolog a sok küzül, és pont olyan dolog, amit én nem érzek, mert az én "fizetésemet" nem ez alakítja. Attól félek csak, amitõl nagyon sok ember retteg, hogy mi lesz a kisvállalkozásokkal, a családi vállakozásokkal? a Csõd veszélyezteti õket, ami megint egy nagyon összetett probléma, hogy miért....

Egyszóval igennel szavaztunk a férjemmel remélve, hogy az öthónapos kislányunknak már jobb lesz, de ha nem, soha nem bocsájtom meg magamnak, hogy hittem egy olyan kormánynak, akinek az alapelveivel sem értek egyet.
 
 


de a "Te" kormányod is igennel voksolt, akkor nem mindegy, ki van most hatalmon?
Névtelen
 


Sziasztok!

:-)) na megnéztem Eva Maria Barki egy létezõ személy, a címe és a telefonszáma stimmel. Ettõl függetlenül persze, amiket összehordott õ vagy akárki/bárki(;-) más az baromság. A Kánaaán persze odébb van, de ha nemmel szavaztunk volna még odébb lenne.
Kikerics
 


Mi azért szavaztunk igennel,hogy a kevésbé rosszat válasszuk.Túl sokszor állt már Magyaro rossz helyen...Nem?
Minden ép eszû ember tisztában kell legyen azzal,hogy egyedül nem tudunk meglenni,de tényleg nem lesz Kánaán az Eu,legalábbis eleinte.

Ha csak annyira élnénk "rosszul" ezek után,mint az osztrákok,én már nyugodt is lennék...Kép

Azt azért tegyük hozzá,ha információim nem csalnak,az egész világ gazdasági válsággal küzd,vagyis nem annyira biztos az,hogy ez az Eu-nak vagy bmi másnak tulajdonítható...
Az olcsó külföldi áruk eddig is jelen voltak piacunkon,ettõl nem kell már félnünk.

 
 


2003 április 15 18;26-os Névtelen!

NEM;
1.nem, mert a pártom nem kormányzó párt
2.nem, mert a csatlakozásnál mást tartott volna szemelõtt
3.és nem, mert mááás, hát Te nem érzed?
 
 


Bementem vásárolni egy "nagyáruházba". A következõ dolgok történtek velem:
--A szórólapukon szereplõ termékek, ami miatt odamentem, sajna nem érkeztek meg, pedig már egy hete tart az akció.
--Az egyik megvásárolt szettben nem az volt, amit a magyar nyelvû tartalomjegyzék tüntet fel. Bár az eredeti csomagoláson németül sem jelezték azokat az anyagokat...
--Szerettem volna megnézni két napernyõt, közölték, hogy az nincs kiállítva, menjek vissza két hét múlva, akkor megnézhetem, de most ugyan ki nem bontják, mert akkor nem tudják visszacsomagolni... Egyébként is látható a képen, hogy hogy néz ki...
--Amikor maradtam az egyik kiállított napernyõ megvásárlásánál, akkor közölték, hogy csak az az egy darab van belõle. Már majdnem nekiláttak a szétszedéséhez, amikor találtam még, vagy harminc darabot. Egyet meg is vettünk.
--A pénztárnál kifizettem a napernyõt, és kértem egy ÁFÁS számlát. Mikor kész volt a számla, akkor vettem észre, hogy nem egyezik a kirakott ár a pénztárgépben lévõvel. Rögtön, abban a pillanatban szóltam a pénztárosnak, és az eladó, aki elõre hozta az ernyõt mondta, hogy menjünk vissza az osztályra, mert õ sem erre az árra emlékszik. Az osztályon ki is derült, hogy a kasszánál lévõ nõ nem az akciós ár szerint blokkolt, tehát újra kell írni a számlát. Ekkor kezdõdtek a gondok. A kasszánál lévõ hölgyek szépen várakoztatni kezdtek, minden arra járó vevõt kiszolgáltak, minden jótállást lepecsételtek, és amikor én galád vevõ szólni merészeltem, hogy mennék a dolgomra, akkor hogy szemléltessék azt, hogy ki az úr a háznál, gúnyosan közölték, hogy csak egy pénztárgép van, és írták szépen a vevõknek a számlákat. Eközben a háttérben nagy plakáton vigyorgó arcokat láttam, az áruház vezetõségét, valami olyan szöveggel, hogy: "Önért vagyunk...!" Hát persze.

Minél idegesebb lettem, annál jobban vigyorogtak a képembe. Ráadásul az sem hatott rájuk, hogy két gyermekem még nálam is türelmetlenebb volt. Még ott azon gondolkoztam, hogy hívom a képen bájosan mosolygó vezetõ valamelyikét, de akkorra már kezdtem a normál ítélõképességem határára érni, és azt gondoltam, hogy akkor még késõbb szabadulnék...

Másnap, már higgadt fejjel azon gondolkoztam, hogy ez így mégsincs rendjén.
És most jön az, ami miatt ide írtam le ezt a történetet:

Hetek óta megy egy reklám, a Fogyasztóvédelem EU-s reklámja, aminek az a szlogenje, hogy:
" Érezzük magunkat Európában". Gondoltam, megkérdezem a véleményüket a fenti dolgokról. Nem kellett volna. Egy nõi hang fogadta a hívásomat, meghallgatott, a háttérbõl pedig egy hapsi kotyogta közbe a magáét. Szó szerint ezt mondta:
" Higgye el nekem, hogy tizennégy éves tapasztalatom után nyugodtan kijelenthetem, hogy ebben az ügyben SEMMI sem fog történni..., de ha ragaszkodom hozzá, akkor kapcsolhatják a panaszirodát!

Hogy is szólt a szlogen? Érezzük magunkat Európában?

Végül hirtelen felindulásból felhívtam az áruház vezetõjét, aki késõbb visszahívott, és nem gyõzött elnézést kérni. A két számla között, mármint a téves, és a javított között több mint fél óra telt el a pénztárgép órája szerint. Hogy pontosan mennyi, azt nem árulta el.

Én azt hiszem, hogy a gond itt lesz. Hiába van az áruházlánc német tulajdonban, hiába hirdeti a Fogyasztóvédelem magát, amíg az emberek így állnak a dolgokhoz, a hajunkra kenhetjük az egész úniót. Ha elõfordulhat az, hogy a pénztáros melléütése, és a javítás között több, mint fél óra telik el, és ez gondolom nem egyedi eset, akkor mit várunk?
Ráadásul, mint gondolom sokakban, bennem is megfordult a lehetõség, hogy ugyan, hagyjam az egészet, hiszen eddig is hagytam. Ha nincs velem a két gyerek, akkor most is hagyom.

A minap mondott a Geszti egy nagyon érdekes, némileg idevágó dolgot:
"Érdekérvényesítési képesség szüksége"
De hogyan, ha mindenhol falba ütközünk?

Csi
 
 


Csi, ez egyszeruen elkepeszto, FELHABORITO ,amit leirsz! Kép Kép Kép
Ilyen vagy ennel enyhebb eset sem fordulhat elo pld. Amerikaban (az EU-s orszagokrol nem tudok nyilatkozni, de valoszinuleg ott sem).
Ne hagyjatok ilyenkor magatok, hivjatok a manegert, az uzletvezetot, kerjetek a vasarlok konyvet..nehogy mar a farka csovalja a kutyat. Ok vannak TE ERTED, az a dolguk, hogy kiszolgaljanak. Nagyon megalazo amiket irtal, en biztos nem hagytam volna ennyiben.
ancsi
 


Ancsi!
Valóban nem egyszerû az eset, bár sokszor azt gondolom, én voltam érzékeny. A dologhoz tartozik még, hogy az üzletvezetõ "kárpótlásul" felajánlott egy vásárlási utalványt, amit nekem nem volt képem felvenni.
És egy kis pozitív "mese": Ma párom egy vidéki kisközértben kapott egy nem is kis értékû Húsvéti ajándékcsomagot, mert ebbe a közértbe jár nap-mint-nap megvenni a reggelijét. Karácsonykor is kaptunk. Ezért nem hiszem, hogy valóban veszélyben lennének a kisvállalkozók, hiszen pl. a fenti "multi" szépen lassan kivégzi önmagát.

Ezt tegnap hallottam, nekem nagyon tetszik:
" Európai Unió..Valakik alkalmatlanok arra, hogy velünk jöjjenek"Kép Kép Kép

Csi
 
 


Csi két elbeszélésérõl nekem is jutott néhány dolog az eszembe.

Pozitív:Tegnap az állatkertben voltunk.Bérletet akartam venni,de a pénztáros hölgy azt mondta,ma inkább ne,mert nagyon sokan vannak.Ezen kicsit meglepõdtem,de megkért,menjek vissza hétköznap de és azt mondta,most bemehetünk 3-an 1 jeggyel.Kép

Negatív:ez még régebben volt,amikor a párom még külföldön dolgozott.Vonattal ment ki többnyire,ami azt jelentette,hogy nemzetközi jegyet kellett venni.A vonatra Gyõrben szált fel mindig.A szépséghiba ott kezdõdött,hogy nálunk Veszprémben nem lehetett nemzetközi jegyet kapni,csak rendelésre.Ezt már nem értettem,mert mégis csak megyeszékhely.
Egyik esetben váratlanul kellett kimennie a páromnak.Itt nem is tudtunk jeyget venni,mert a hölgy,aki ki tudta állítani(egyetlen ember az egész állomáson) éppen nem dolgozott!Ezért irány Gyõr,hogy még a vonatot is elérjük.
Ott természetsen este 7-kor zár a nemzetközi pénztár,bár nemzetközi vonat még este 10-kor is megy.Ezt sem iagzán értettem.7 elõtt 5 perccel érkeztünk az állomásra,párom rohant is a nemzetközi pénztárhoz,ami vhol hátul van az épületben.Én parkolás után mentem utána és éppen 7-et ütött az óra a templomon,amikor beléptem.Ekkormár jött velem szemben a párom,hogy nincs már nyitva a nemzetközi p.Ekkor odamentünk a belföldihez érdeklõdni.Ahogy a kérdést feltette a párom,a hátam mögött egy nõ integetni kezdett befelé(jelezvén,hogy már nincs itt).Ezen nagyon felhúztam magam.A pénztáros számítógépén 7.00.33 volt,megnéztem.Aztán a mögöttem álló nõt,akirõl kiderült,hogy a nemzetközi pénztáros,nagyon lehordtam.Hogykerült oda teljes menetfelszerelésben,biciklivel az oldalán,ha éppen elmúlt 7 pár mp-cel?!!!!
Mentünk az állomásfõnökségre,hogy panaszt tegyünk.Erre elént tettek egy olyan panaszkönyvet,amin másodpéldány nincs,pedig a fogyasztóvédfelem mindenkit kötelez.Leírtam mindent és megkérdeztem,hogy mi lesz.Majd értesítenek,volt a válasz.
Semmi nem történt,a fogyasztóvédelem szeritn minden rendben volt,mert a jelenléti ívre a hölgy azt írta,hogy 7-kor ment el.De arra azt írok,amit akarok!És még azon sem akadtak fenn,hogy a panaszkönyv idejétmúlt!De a kiisvállalkozókat 100 000 Ft-ra büntetik!

Kicsit hosszú és bonyolult,de még most is feldühített!Bocs:9

Így megyünk az Eu-ba?Sokat kell még tanulnunk!
Anyapoc

 
 


A baratnom egy fel uveg eperlekvart visszavitt a boltba, visszakerte az arat, mert nem izlett neki, amit mar megevett belole. A penzt megkapta, elnezest kertek.

Vettunk egy digitalis teveprogramos kutyut, kesobb kiderult, valami kabel megis hianyzik hozza, amit viszont nem akarunk bekottetni. Visszavittuk a boltba, megmondtuk, nekunk ez nem jo, a penzt nem adtak ugyan vissza, de kaptunk bont, egy evig levasarolhatjuk.

A szomszed kasszanal egy jo nyolcvanas neni kiverte a balhet, mert a kasszas nem felaron utotte be a szerinte egyetfizet-kettotkap akcios arut. A kasszas eroskodott: az nem akcios. Vegul jott a manager, igazat adott a kasszasnak, majd utasitotta, hogy megis adja oda a neninek a masik arut is, ingyen. Neki, most, akcios volt. (ez a multi Mao-n is van)

Az aznap lejaro szavatossagu arut fillerekert lehet megvenni, ha valaki lejart szavatossagut talal a boltban, egy nem lejartat kap ingyen.

Valahol Europaban Kép

Gratulaltak a kollegaim, hallotak hogy tagok lettunk Kép.
idike
 


Sziasztok!

En karacsonykor jartam ugy a Bricostore-ban, hogy vettem egy WC uloket, es a penztar utan vettem eszre, hogy nem az akcios aron szamoltak. Visszamentem az informacios pulthoz, es reklamaltam, mire a no azt mondta, hogy nem akcios, csak a mult heten volt az. Mire en mondtam, hogy meg mindig kinn van a cimke az akciorol, ezert vettem meg, egyebkent teljes aron nem kell. A holgy elkuldott egy eladot, megneztek, hogy tenyleg kinn van-e, nem csak en neztem el egy masik termeket, majd mikor kiderult, hogy valoban kinn van, azt mondtak, hogy mivel ezen az aron van kirakva, kenytelenek akciosan adni, mert az o hibajuk. Siman, vita nelkul ment minden /bar biztos latszott rajtam, hogy haragos is tudok lenniKép/.

Aztan a mult heten a lanyomnak vett cipot vittem vissza a kereskedohoz, mert valahogy nem lett jo megsem, pedig felprobalta ott. Siman kicserelte, ugyanakkora meretu, de mas fazonura, blokk nelkul /mert Rekam megragta annoKép/, es mivel olcsobb volt az uj, ezert irt egy elismervenyt rola, hogy kov. vasarlaskor levasarolhatom.

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy normalis hangvetellel, de kello elszantsaggal az arconKép, sokmindent meg lehet oldani. Trukkokkel, a gyerekkel a kezen, "Koszonom", "kerem" szavakat hasznalva, mosolyogva, avagy elismerve, bena voltam, rosszat vettem, nem ertek hozza, segitene-e, stb. Ha szepen ki vagy sminkelve, feloltozve es megsem vagy pokhendi, hanem kedves, az is jol sul el. Lehet a gyereknek beszelni, hogy a bacsi mindjart megmutatja, segit... es akkor muszaj nekik segiteni.
Azt hiszem, nekem van erdekervenyesitesi kepessegemKépKép
 
 


Kommentár nélkül, szerintem minden magyarnak kutya kötelessége lenne itt szavazni!


> > A Time magazin honlapján szavazást hírdettek meg az elmúlt 80 év
> > legfontosabb eseményének kiválasztására. Az évszámokra kattintva
> > megnézhetjük az adott évtized legfontosabb eseményeit. A legtöbb
> > szavazatot
> > "begyûjtõ" esemény megjelenik a Time-ban! Az 1956-os év kiemelkedõ
> > eseményeinek "versenyében" egyelõre az államok közötti autópályák
> > létesítését lehetõvé tevõ amerikai jogszabály elfogadása áll nyerésre.
Meg
> > kellene próbálnunk élni a média adta lehetõséggel, és javítani nemcsak a
> > számarányon, hanem az egyoldalú nézõponton is. A szavazás módja: Az
> > elektronikus világhálón keressük meg a következõ címet: > http://www.time.com/time/80days/preview1/50.html
> > >. A megjelent lapon
> > keressük meg az 1956-os évet, és jelöljük meg a "Hungarian Revolution"-t
> > (Hungarian Uprising begins when police fire on crowd-t). Ne feledjük el
a
> > lap alján megjelenõ kódot beírni a kis üres téglalapba. Submit gombbal
> > szavazhatunk. Saját adatokat nem kell megadni. Szavazás után megjelennek
> > az aktuális arányok.

Norcsi
norcsi
Lenti
 
 


Idike!

Nálunk karácsonykor volt abból nagy balhé, hogy az egyik legnagyobb áruházlánc polcain nagyon sok lejárt, -fõleg- hústerméket találtak. Jól megbüntették õket, és amikor visszamentek késõbb ellenõrizni, akkor ugyanezt tapasztalták...

Áfonya!
Nekem pont az volt a fura, hogy eleinte nem is akadtam ki, csak várakoztam szépen, hiszen nálunk sajna bevált szokás, hogy mindenhol megváratnak. Csak a huszadik percnél kezdtem idegeskedni, de végülis teljesen mindegy volt, hogy gyerekkel vagyok, vagy sem, mert apjuk már kicipelte õket.
Volt még két dolog a napernyõnk körül, az, hogy másnap több, mint fél órát kellett páromnak várni arra, hogy odaadják. És a legutolsó mozzanat is okozott némi meglepetést, mert amikor kibontottuk, akkor nem egyezett meg a színe a dobozra írt színnel.Kép Az volt a szerencse, hogy ez a színösszeállítás is megfelelt.
Ez az áruház nálunk a Brico Store-val szemben van, az autópálya másik oldalán. A B.S.-ben, ha késõbb szállítasz el valamit, még fel is pakolják, anélkül, hogy külön várakozni kéne fél órát...
Én azt gondolom, hogy ennyi negatív tapasztalat után az ember meggondolja, hogy legközelebb bemenjen-e vagy sem.
Ja, és még valami: Ha amikor kiderült a WC ülõke áráról, hogy mégis az akciós árat kell fizetned, akkor attól a perctõl nem telt el gondolom több, mint fél óra. Nálam több, mint harminc perc volt a két számla között, a pénztárgép órája szerint....És ha én esetleg nem "normális hangon" teszem ezt szóvá, akkor SEM fordulhat ilyen elõ. Ha a pénztáros elüt valamit, nem teheti meg, hogy "megbüntessen" azzal, hogy várakoztat, mert szólni mertem a tévedése miatt.

Kicsit off, de talán ide tartozik:
[url=http://www.origo.hu/itthon/20030422fegyelmi.html" TARGET="_top]http://www.origo.hu/itthon/20030422fegyelmi.html[/url]
bár jelenleg el képzelni sem tudom, hogy valaha nálunk az ügyintézés egyszerûbb legyenKép

Csi
 
 


Csi,
teljesen igazad van, semikor nem fordulhatna elo. Ha az jott le az irasombol, hogy biztos agressziv allat mondjara uvoltoztelKép, es azert nem sikerult, akkor bocsi.

-Afonya
Névtelen
 


Áfonya!Kép Kép Kép
Van benne egy kis igazság, a végén igencsak agresszív állat módjára üvöltöztemKépKépKép
De csak egy icipicitKép
Na, jó, nem icipicit. De csak a végén.
Csi
 
 


Sziasztok!

Áfonya,mi uígy jártunk a Tescoban és ott is visszadták a pénzt.

Azt azért hozzá kell tenni,hogy ezzel a fjat érdekérvényesítéésel csak ott rúgsz labdába,ahol a fogadó fél is nagyjából hasonlóKépKépKép
Pl. nálunk a pályaudvaron ...Hát...iszonyat volt.És ha beéegondolok,hogy pl. németországban milyen emberek dolgoznak ebben a beosztásban,meg nálunk..Nem is kell csodálkoznom.

Amúgy nem csak iylenkor kell sokat várni a pénztárnál.Ha összehasonlítom,hogy "kint" milyen a gyorsaság,meg itt...A párom már sokszor ordítani tudna,pedig szerintem olyankor még jól halad a sor.De hozzá van szokva a német áruházakhoz,mert ott dolgozott és bosszantja.Persze sokszor jogosan.

Itt a Tescoban bevezettek egy olyan pénztért,ahol csak max. 10 termékkel lehet sorbaállni.Vagyis gyorskassza.Ez eddig szuper is,de sokan nem tudnak olvasni.És odaállnak 2 tele kocsival.
De volt olyan is,hogy szó nélkül elénk álttak a sorban(8 hónapos terhes voltamKép) sé amikor szólni mertünk, a pasinak állt feljebb.De a felesége nem mert szólni egy szót sem.

Szóval van még mit nekünk is tanulni.

Anyapoc

 
 


Csi!
Most olvastam a nagyáruházi történetedet, nagyon kiakadtam rajta.
Erre nekem is van egy példám: a földhivatalban voltunk lakás adás-vétel miatt. Elõzmény: a bank miatt szerzõdésmódosítást adtunk be, megkaptuk az új tulajdoni lapot és a módosítás helyett bejegyezték a vevõt tulajdonosnak (hát így a bank már nem fog neki hitelt adni). Sorbanállás az információnál (itt javítják ki a hibákat is)kb. 1 óra. Elmondom a problémámat, hogy módosítás helyett tulajdonbejegyzés történt, semmi baj kijavítják, majd szólnak, ha kész van, újabb 2 óra.
Megyek a másik ablakhoz a javított tulajdoni lapért, nagyszerû, levették a tulajdonbejegyzést, de a módosítást ismét nem jegyezték be. Eddigre már nagyon begurultunk, de szépen szólok, hogy amiért jöttünk még mindíg nincs meg. Hát Õ sajnos nem tud ezzel csinálni semmit, menjekvissza az információhoz. Na ekkor felemeltem a hangom, hogy egy hete leadtuk a módosítást és azt nem tudják megcsinálni, ami a dolguk, VÁLLVONOGATÁS. Mondtam, hogy szeretnék a fõnökével beszélni, erre 5 perc alatt megvolt a hibátlan tulajdoni lap és fõnök sem kellett hozzá.
Hát sajnos ez a mai magyar hozzáállás a legtöbb helyen. Kép

Ja és agresszív sem voltam, a férjem szerint egy nyuszi vagyok, de nekem csak az a hozzáállásom, hogy ha nem muszáj, nem kell vitatkozni. Ennél az esetnél Õ csodálkozott a legjobban, hogy 7 év házasság alatt még ilyen talpraesettnek nem is látott. Kép

Egyébként van pozitív példám is: a költözés, lakcím bejelentés után megyek a XVII.-be az Okmányirodába a lakcímkártyáért, beállok a hosszú sorba, az ügyintézõ észrevesz, és már jött is intézni a papírjaimat. Mire jó egy 7 hónapos hatalmas pocak és egy 2 éves gyerek. Kép Itt legalább észrevették. Vannak még figyelmes emberek.

Magdi


Magdi!

Na, ez az. Ha mi a itthon ügyintézni megyünk, akkor ajánlott két napi hidegélelmet is vinni. Ha van kedved, akkor olvasd el ezt a lapot:
[url=http://www.origo.hu/itthon/20030422fegyelmi.html" TARGET="_top]http://www.origo.hu/itthon/20030422fegyelmi.html[/url].
Állítólag egyszerûbb lesz az ügyintézés, de pont a Földhivatal a hír hallatán azt közölte, hogy ez biza' náluk nem fog menni...
Párom le akarta cserélni az autója forgalmiját,mert betelt, és már nem tudták bejegyezni az új vizsgát, de nem tudta, mert a VI.ker egyetlen/!/ illetékes embere januárban három hétig szabin volt. Idike meg ezzel szemben nemrég azt mesélte, hogy postán hipp-hopp megkapta az autójának a rendszámát -- Angliában. Messze vagyunk még ettõl.

Viszont van itt még valami, amit nem tudok, ha valaki tud rá vaálaszolni, az jó lenne:
Az EU-ban ugyebár "pénzek elosztása" is lesz. Számomra ez azt jelenti, hogy pl. ha szeretném a vállalkozásomat valamely módon bõvíteni, mondjuk egy új gépet akarok venni, akkor pályázhatok az erre kiírt pénzre. Nyilván akkor megnézik, hogy hova, és mire szeretném költeni azt az összeget, és megnézik azt is, hogy milyen a vállalkozásom. És itt jön az, amit nem tudok.
Az stimm, hogy az EU egy keretet biztosít. De itthon ki dönti el, hogy melyik vállalkozás kapja meg a pénzt??? Nyilván az itthoni emberek. Ha így lesz, akkor gáz van. Mert mindenki tudja, hogy nálunk mit jelent a "közbeszerzés", a "nyílt pályázat", meg minden egyéb. Még a Széchenyi-terv sem ment tisztán. Ismét közel kell majd lenni a tûzhöz, ha pénzhez szeretnénk jutni?!
Ugye nincs igazam...

Ez az EU rajzfilm kapcsán merült fel bennem. Állítólag nyílt pályázat volt, állítólag minden rendben, és tisztességesen ment, most mégis vitáznak a pályázat vesztesei Gát Györggyel. Ez is EU pénzbõl készült, és persze felmerült hogy Gát György korábban jutott az információkhoz, mint a többiek...
Kíváncsi lennék, hogy mitõl múlik majd el M.o.-n a korrupció. Van egy sejtésem...Kép

Csi
 
 


De Csi, sajnos igazad van, a korrupcio nem fog megszunni, legalabbis nem egy csapasra, azonnal. Olaszo-ban nagy botranyok voltak, bortonbe is ment par ember, de alapban nem valtozott sokminden. Azota is csak ugyvan, ha meg akarsz nyerni egy tendert, fizetned kell... A korrupcio megszuntetesehez pl. az is kell, hogy akit meg lehet/ne vesztegetni, az keressen annyit, hogy ne erje meg neki a kulon penz elfogadasa. (lasd adoellenorok). Persze mindenkinek fel lehet ajanlani egy akkora osszeget, amivel mar korrumpalhato, de kerdes, hogy megeri-e. Otthon most meg a szuleszorvost is korrumpalni kell...

Kepzeljetek, egy eve eloszor kerult ra sor, de felfedeztuk, hogy a gyereknek felirt gyogyszer ingyen van. Szerencsere csak a szaraz borere irattunk furdetokremet meg olajat, de akkor is Kép. Persze penzert is megvennem, de biztosan van, aki azert nem valtana ki mert draga...

Azt hiszem, felreertheto voltam, nem a rendszam erkezett postan, hanem az ahhoz szukseges kitoltendo papirok es infok. Igaz, mar masnap Kép. A rendszamot a heten intezzuk, majd tudositok, mire jutottunk. A muszakin mindenesetre siman atment a kocsi. A jogsimat is atiratom. Ez ugy megy, hogy postan elkuldom a papirokat, fotot, regi jogsit es egy igazolvanyt, amit azonnal visszakuldenek es egy het mulva az uj jogositvanynak is meg kell erkeznie. Ugy legyen Kép
idike
 


Sziasztok!

Sajnos negatív tapasztalattal vagyok kénytelen csatlakozni Hozzátok, ami ismét azt mutatja, hogy nem a kultúránk és a történelmünk választ el Európától, hanem a kultúrálatlan magatartásunk, ami egyébként az Uniós csatlakozást ellenzők hozzászólásaira egyértelműen jellemző (lásd: csúsztatás, pocskondiázás, félinformáció és félreinformálás).

Íme mai történetem, avagy MIÉRT NEM MEGYÜNK TÖBBÉ A CSEPEL PLÁZÁBA!!! Kétéves kisfiammal időnként elmentünk a Plázába, ahol egyedülálló módon van egy kellemes gyerekjátszóhely, stabil, műanyag csúszdán és mászókán kívül pénzbedobós, mozgó játékokkal is felszerelve. Eddig még tetszett is a dolog. Kisfiam, Gergő kedvence a helikopter volt, amit ma is megjáratott volna, de elvitték, és egy mozdonyt tettek a helyére. Gergőnek ez is tetszett, ki is próbálta volna. Bedobtuk a 100-ast, megnyomtunk minden gombot, de semmi. Kihez forduljunk? Odamentünk a játszóhely mellett, elkerítetten, külön díj ellenében működő játszókuckót vezető hölgyhoz, aki közölte, hogy az nem hozzá tartozik, kérdezzük meg a biztonsági őrt. Így is tettünk, nem volt nehéz megtalálni a folyton ott cirkáló őrt, aki azonban azt mondta, közpotnilag utasították, hogy húzza ki a játékot a konnektorból, és ne is dugja vissza. Ő többet nem tud mondani, csak az utasításokat hajtja végre. Arról sem tudott felvilágosítást adni, kihez mehetnénk tovűbbi kérdésekkel, mivel a játékon sem cím, em telefonszám nincs feltüntetve, tehát az áruházban senki nem fogja tudni megmondani, kihez tartoznak ezek a gép-játékok. Azt nem tudom, akkor minek őrizgeti őket? Mindenesetre nyugodtan, de fennhangon, minden ott-tartózkodó szülő és gyerek füle hallatára elmondtam a véleményem: nem a pénzt sajnálom, mert 100 Forintért ma már úgyse kapok semmit, "csak" a gyereket verték át!!! Szegény Gergőm, egész nap hajtogatta is, hogy "dugó, dugó".

Az eset külön tanulsága, hogy többé nem ültetem a gyerekem olyan elektromos játékba, amiről nem tudom, hogy kihez mehetek utána reklamálni, ha ne adj Isten, bármi történik a fiammal a gép működése közben!!!

Azért ha kulturált, gyerek- és vevőorientált áruházi dolgozó lennék, csak felajánlottam volna, hogy jöjjön, anyuka, meghívom a manót egy csokira vagy üdítőre. Na persze, ha bemegyek egy boltba potenciális pénzköltőként, rögtön körülállnak a széles mosolyú "Segíthetek?" kérdéssel, de ha tényleg segítséget kérnék valakitől, akkor érdekes módon soha senki nem szokott illetékes lenni.

Sokkal kellemesebb, európaibb tapasztalatokat kívánok mindenkinek!
Niki
KranzNiki
 

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

Vissza: Ötletek, tippek

Jegyzetfüzet:

 

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó