Jogaink

Jogász szemmel: Vissza a munkába! Mire számíthatok?

Sokakat foglalkoztat, hogy mi lesz, ha lejár a gyed esetében kettő, gyes estében három év, és visszamegyünk dolgozni. Vajon visszavesz-e a régi munkáltatónk, tudjuk-e ugyanott folytatni, ahol abbahagytuk, esetleg számíthatunk-e a munkahelyünkön kedvezményekre?

Mint azt valószínűleg mindenki tudja, a gyes vagy gyed céljából igénybe vett fizetési nélküli szabadság ideje alatt a munkáltatónak tilos felmondania  a munkaviszonyt. Amíg tehát a gyermekünkkel otthon vagyunk, védettséget élvezünk. Ez  a védettség azonban megszűnik, amikor a fizetés nélküli szabadságot követően visszamegyünk dolgozni. A munkáltatónak ugyan kötelessége minket visszavenni, de akár már a munkábalépésünk napján felmondhat. A felmondási idő a felmondást követő napon kezdődik.

 

 

Némi védelmet jelent az a szabály, hogy a munkaviszonyt csak a Munka Törvénykönyvében felsorolt okokra hivatkozva - tehát komoly indoklással ellátva - lehet felmondani, s az ok valódiságának bizonyítása a munkáltatót terheli. Ilyen felmondási ok:

  • a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása,
  • a munkavállaló képességei
  • a munkáltató működésével összefüggő ok

Gyakori, hogy amíg a szülő a kisbabáját gondozza, a munkahelyet jelentő cég megszűnik. Jó tudni, hogy a munkaviszonyt ilyen esetben is csak felmondással lehet megszüntetni.

Akinek ilyen típusú problémája van, annak a cég felszámolóját, végelszámolóját kell megkeresnie. Ilyenkor a felszámoló, végelszámoló kötelessége a szükséges jognyilatkozatokat megtenni, és biztosítani azokat a jogokat, amik a felmondás estén a munkavállalónak járnak.

 

A felmondási idő: alaphelyzetben 30 nap.

A felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

a) három év után öt nappal,

b) öt év után tizenöt nappal,

c) nyolc év után húsz nappal,

d) tíz év után huszonöt nappal,

e) tizenöt év után harminc nappal,

f) tizennyolc év után negyven nappal,

g) húsz év után hatvan nappal

meghosszabbodik.

Jó hír, hogy a gyermekünkkel otthon töltött idő munkaviszonyban töltött időnek számít, mivel munkaviszonyunk ez idő alatt nem szűnt meg, csak szünetelt.

 

Végkielégítés

Szintén jó hír, hogy felmondás esetén a munkavállalót végkielégítés illeti meg.

A végkielégítés mértéke

a) legalább három év munkaviszony esetén egyhavi,

b) legalább öt év munkaviszony  esetén kéthavi,

c) legalább tíz év munkaviszony esetén háromhavi,

d) legalább tizenöt munkaviszony év esetén négyhavi,

e) legalább húsz év munkaviszony esetén öthavi,

f) legalább huszonöt munkaviszony évesetén hathavi

távolléti díjösszege.

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége. Természetesen ezen okokra a felmondásban kell hivatkozni, és az okoknak valódiaknak kell lenniük.

A gyermekünkkel otthon töltött idő itt is munkaviszonyban töltött időnek számít!

 

Felmondás vagy közös megegyezéssel való munkaviszony-megszüntetés?

Vigyázzunk, hogy a fenti jogosultságok - felmondási idő, végkielégítés - csak akkor járnak, ha megvárjuk, hogy a munkáltató felmondjon. Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés esetén a fentiekből nem jár semmi, kivéve akkor, ha a munkáltatóval kötött munkaviszonyt megszüntető megállapodásunkba sikerül ezeket feltételként belefogalmaznunk.

Jogok és kedvezmények a munkaviszonyba való visszatérés esetén

A munkaviszonyba való zökkenőmentes visszatérés esetén több kedvezményre is számíthatunk.
De erről még írok!

A szerzőről: dr. Náday Judit ügyvéd

A családjog a szakterületem, a közös családi élet feltételeinek megteremtésével (lakás, ingatlanvásárlás, házassági, élettársi vagyonjogi szerződések megkötése) és a kapcsolatok felbomlásakor a családi viszonyok rendezésével (válás, szülői felügyelet, kapcsolattartás, tartásdíj) valamint gyermekvédelemmel foglalkozom. Budapest különböző kerületeiben számos család és gyermekvédelmi intézménynek dolgoztam és dolgozom. Emellett saját irodát működtetek.

dr. Náday Judit , 2016. április 07.
 
 
 

Hozzászólás

Felhasználónév:
     Jelszó:
X
EZT MÁR OLVASTAD?
XGyerünk, anyukám! - Teakiadó