Jogaink

Támogatások, kedvezmények 2023-ban kismamák és gyermekes szülők részére

A babavárás időszaka és egy gyermek születése sok örömmel és izgalommal jár, azonban sok szülő nem tudja pontosan, hogy milyen ellátásokra, támogatásokra lehet jogosult. Ebben a cikkben szeretnék rövid áttekintést nyújtani a legfontosabb egészségbiztosítási, családtámogatási ellátásokról és az egyéb igénybevehető támogatásokról, kedvezményekről melyek részleteit a későbbiekben megjelenő cikkek fogják bemutatni.

 

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

A következő ellátások igénybevételéhez biztosítotti jogviszony megléte - pl. munkaviszony, egyéni vállalkozás, őstermelő - szükséges.

 • Táppénz

Veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség esetén a munkavállaló az első naptól táppénzre lehet jogosult. A táppénz az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár, a biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, legfeljebb azonban egy éven át.

 

Összegét elsődlegesen az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított társadalombiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, valamint függ az előzetesen biztosításban töltött napok számától. A táppénzből 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.

 

 • Csecsemőgondozási díj -CSED

Az a szülő nő jogosult csecsemőgondozási díjra, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

 

A szülő nő helyett - bizonyos feltételek fennállása esetén - csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet pl.  az örökbefogadó nő/férfi, vér szerinti apa, gyám.

 

A Csed a szülés várható időpontját megelőző 28. naptól már igényelhető, 168 napra jár. Összege a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem 100 %-a, melyből 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. Folyósítása alatt nem lehet keresőtevékenységet végezni.

 

 • Gyermekgondozási díj - GYED

 

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, valamint az a csecsemőgondozási díjra jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a Csedre való jogosultság időtartama alatt szűnt meg.

 

Gyermekgondozási díjra jogosult lehet még az örökbefogadó szülő, a gyám, a nevelőszülő, valamint a biztosított nagyszülői is. A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói pedig gyermekük után „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak.

 

A Gyed legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének, ikergyermekek esetén a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár. Összege a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem 70 %-a, 2023. évi maximuma havi bruttó 324.800 Ft, melyből 15% személyi jövedelemadó-előleg és 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.

A szülő a Gyed folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, a nagyszülő nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.

 

 • Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

 

Gyermekápolási táppénz a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség esetén jár a biztosított szülőnek, maximum a táblázatban szereplő időre (a táppénzes napok nem naptári évre vonatkoznak, hanem a gyermek születése napjától a következő születésnapját megelőző napig terjedő időtartamra).

 

Gyermek életkora

Nem egyedülálló szülő

Egyedülálló szülő

Egyévesnél fiatalabb

Gyermek egyéves koráig

Gyermek egyéves koráig

Egyéves vagy annál idősebb, de háromévesnél fiatalabb

84 nap/év

168 nap/év

Hároméves vagy annál idősebb, de hatévesnél fiatalabb

42 nap/év

84 nap/év

Hatéves vagy annál idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb

14 nap/év

28 nap/év

 

Összegét elsődlegesen az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított társadalombiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, valamint függ az előzetesen biztosításban töltött napok számától. A Gyáp-ból 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.

 

 • Örökbefogadói díj - ÖFD

 

Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár, összege a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem 70%-a, 2023. évi maximuma havi bruttó 324.800 Ft, melyből 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra. Folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhető keresőtevékenység.

 

Családtámogatási ellátások

Az alábbi családtámogatási ellátásokat vehetik igénybe a szülők, melyekhez nem szükséges biztosítotti jogviszony - pl. munkaviszony, egyéni vállalkozás, őstermelő – megléte.

 

 • Gyermekgondozást segítő ellátás - GYES

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

2023-ban havi összege gyermekenként bruttó 28 500 Ft, melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Az ellátásra jogosult lehet a szülőn kívül még a gyám, a nagyszülő, az örökbefogadó szülő is.

Az ellátásban részesülő szülő kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem folytathat. A nagyszülő a gyermek hároméves kora után, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Az az örökbefogadó szülő, aki a gyermek 3. (tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10.) életévének betöltését követően részesül GYES-ben, heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.

 

 • Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő (gyám) jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

2023-ban havi összege - függetlenül a gyermekek számától - bruttó 28 500 Ft, melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Az ellátásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

 

 • Családi pótlék

Családi pótlékra jogosult lehet a vér szerinti szülő, az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs (élettárs), a gyám.

Összege havonta:

Egy gyermekes család esetén 12.200 Ft, egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 13.700 Ft

Két gyermekes család esetén gyermekenként 13.300 Ft, egyedülálló szülő esetén 14.800 Ft

Három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16.000 Ft, egyedülálló szülő esetén 17.000 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén beteg gyermekenként 23.300 Ft, egyedülálló szülő esetén 25.900 Ft.

 

 • Anyasági támogatás

Az a nő jogosult anyasági támogatásra, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson részt vett.

A támogatásra jogosult lehet még az örökbefogadó szülő, a gyám és az apa is.

A támogatás egyszeri adómentes ellátás, melynek összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint gyermekenként.

 

A fent említett egészségbiztosítási, családtámogatási ellátások mellett a gyermekes szülők egyéb támogatásokra, kedvezményekre is jogosultak lehetnek:

 

 • Adókedvezmények: négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 25 év alatti fiatalok kedvezménye, 30 év alatti anyák kedvezménye, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi adó és járulékkedvezmény
 • Babakötvény
 • Lakáscélú jelzáloghitel elengedése
 • Babaváró kölcsön, Családi Otthonteremtési Kedvezmény - CSOK
 • Gyermekek otthongondozási díja -GYOD: a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére
 • Étkezési térítési díjkedvezmény a bölcsődében, óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai menzai ellátás keretében
 • Ingyenes tankönyvellátás
 • KRESZ-tanfolyam és -vizsga, első nyelvvizsga támogatása a Csedben, Gyedben, Gyesben részesülő szülő számára
 • Utazási költségtérítési támogatás egészségügyi intézményi ellátást igénybe vevő biztosított helyközi közlekedéséhez
 • Parkolási igazolvány, gépjárműszerzési és átalakítási támogatás súlyosan mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy vagy szülője részére
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Gyermektartásdíj megelőlegezése
A szerzőről: Bokodi Zsófia, társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, közgazdász. Teljes körű bérszámfejtéssel, valamint munkaügyi és társadalombiztosítási feladatok ellátásával, tanácsadással foglalkozik. Kövesd a Facebookon, vagy keresd e-mail elérhetőségén, ha további információra van szükséged.

Bokodi Zsófia, 2023. szeptember 28.

Forrás: Nyitókép: GettyImages.com

 
 
 
X
EZT MÁR OLVASTAD?