Jogaink

Távmunka - Kisgyerekes anyukaként otthonról dolgoznál? Akkor ezt érdemes tudni a távmunkáról! Jogászt kérdeztünk

Mit ért a jog távmunka alatt? Hogyan ellenőrizheti a munkaadó a távmunkában dolgozó kisgyerekes anyukát? Előírhatja-e a munkáltató, hogy a távmunkára használt számítógépet az az otthonról dolgozó csak munkavégzésre használhatja? Jogász válaszol.
 

A munkavállaló az esetek nagy többségében a munkáltató telephelyén végzi munkáját. Azonban létezik olyan foglalkoztatási forma is, amikor a dolgozó nem a munkáltató telephelyén, hanem tipikusan otthonról vagy más, a munkáltató telephelyétől eltérő helyen tevékenykedik. Magyarországon még kevéssé elterjedt a távmunkavégzés, azonban érdemes megismerkedni az alapvető jellemzőivel. Miben tér el a hagyományos munkaviszonytól? Milyen jellemző sajátosságai vannak?

Mit jelent a távmunka?

Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen folytatott olyan rendszeres munkavégzés, amit számítástechnikai eszközzel végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják. Ez a leggyakrabban a munkavállaló saját lakásán való munkavégzést jelenti, de csak azok az esetek tartoznak ide, ahol a munkát számítástechnikai eszközzel végzik. Nem keverendő össze a távmunka az átirányítás eseteivel, amikor például a munkavállaló a munkáltató utasítására átmenetileg más munkahelyen végez munkát.

A távmunka sajátos jellege indokolja, hogy a munkavállaló jogait fokozottan kell biztosítani az munkaviszony során.

Milyen tájékoztatást kell adnia a munkáltatónak a távmunkában dolgozónak?

Természetesen a távmunka esetén is munkaszerződés szükséges a munkaviszony létrehozásához. A munkáltatónak a munkaviszony kezdetén a távmunkát végzőt is ugyanúgy tájékoztatnia kell, mint a többi dolgozót, így őt is tájékoztatni kell a napi munkaidőről, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, a munkaköri feladatokról, a szabadság alapvető szabályairól és így tovább. Távmunkavégzés esetén a dolgozó munkarendje rendszerint kötetlen, azonban ettől eltérően is meg lehet állapodni.

A szokásos tájékoztatáson túl távmunka esetén a munkáltatónak tájékoztatnia kell a dolgozót a munkáltató általi ellenőrzés szabályairól, a számítástechnikai eszköz használata korlátozásának szabályairól, valamint arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik. Ezek nyilvánvalóan mind olyan többlet információk, amelyek a távmunka sajátosságaiból adódnak.

A távmunkát végző is a munkáltatói szervezet része, ezért nem zárható ki sem a munkáltató területéről, sem pedig abból, hogy a többi munkavállalóval kapcsolatot tartson. Ezért a munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Utasítási jog, ellenőrzés távmunka esetén

A távmunkavégzés önálló, illetve telephelyen kívüli jellegéből adódik, hogy a munkáltató utasítási joga alapesetben kevésbé szigorú. A munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. Azonban a felek ettől eltérően is megállapodhatnak. A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a dolgozó kizárólag a munkavégzéshez használhatja.

A távmunka jellegéből adódik a munka ellenőrzésének eltérő szabályozása. A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba. Amennyiben előírta, hogy az eszköz csak munkavégzésre használható, akkor e korlátozás ellenőrzéséhez szükséges mértékig egyéb adatokat is megismerhet a munkáltató. Így például ellenőrizheti, hogy a munkavállaló használta-e filmek letöltésére a számítógépet.

Rendszerint a munkáltató az, aki megállapíthatja az ellenőrzés módját. A munkavégzés helyeként szolgáló ingatlanban való ellenőrzés esetén, az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot szintén a munkáltató határozhatja meg. Az ellenőrzés viszont nem jelenthet aránytalan terhet sem a munkavállaló számára, sem pedig a munkavégzés helyéül szolgáló ingatlant használó másik személy számára. Valamint természetesen be kell tartani az általános magatartási szabályokat is, így az ellenőrzés nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogait, emberi méltóságát.

Dr. Szabó GergelyDr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Eredeti cikk: kocsisszabougyved.hu
 

Dr. Szabó Gergely , 2017. november 09.
 
 
 
Címkék:  

jog

Hozzászólás

Felhasználónév:
     Jelszó:
X
EZT MÁR OLVASTAD?
XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó