Játssz az Ovibloggal „színezd ki az ünnepeket!” nyereményjátékunkban

! Nyereményjáték !

Játssz az Ovibloggal „színezd ki az ünnepeket!” nyereményjátékunkban és nyerd meg az 10 darab STABILO woody 3 in 1 színes ceruzakészlet egyikét karácsonyi színezővel a @stabilohungary jóvoltából! A STABILO woody 3 az 1-ben többfunkciós ceruza, mely színes ceruza, zsírkréta és akvarell is egyben. Tömzsi formájának köszönhetően a legkisebbek is marokra tudják fogni, kitörhetetlen hegye miatt pedig tökéletes választás gyerekeknek rajzoláshoz és festéshez, valamint nem csak papíron, hanem minden sima felületen (üveg, fém, gumi, bőr stb.) alkalmazható, és nedves szivaccsal egyszerűen lemosható.

Oviblog_babanet

Játékszabályzat

A Babanet.hu  (Netvestor Kft. 1035 Budapest, Vihar utca 18.) továbbiakban: „Szervező”) „színezd ki az ünnepeket!” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez a @oviblog_babanet Instagram oldalán. 
 

Felhívjuk az oldal követőit, Játékosok figyelmét, hogy a játék nem áll kapcsolatban az Instagrammal, azt az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A „színezd ki az ünnepeket!” című Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Játék időtartama:
2021. 12. 02. 11:00 – 2021. 12. 09. 23:59.

A Játék menete:
A Játék a @oviblog_babanet Instagram oldalán https://www.instagram.com/oviblog_babanet/ zajlik. 2021. 12. 02-án 11:00-kor megjelent bejegyzéshez a Résztvevő Játékosoknak a következőket kell tennie:

Így vehetsz részt a játékban:

# Írd meg kommentben, hogy mi a kedvenc adventi programotok az óvodásoddal,

# Jelölj meg ugyanitt egy barátot kommentben, akit szívesen meghívnál a játékba!

A játék december 2-9-ig tart, nyereménysorsolás 2021. december 10-én. A szerencsés nyerteseket privát üzenetben értesítjük.
 

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A játék lezárása: 2021.december 09. 23:59-kor!

A Játék lezárulta után azok között a Játékosok közül, akik teljesítették a kiírt feladatokat, 2021. 12. 10-én sorsolás útján választunk ki 10 db nyertest.

Nyeremények:

10 darab STABILO woody 3 in 1 színes ceruzakészlet egyikét karácsonyi színezővel a @stabilohungary jóvoltából! A STABILO woody 3 az 1-ben többfunkciós ceruza, mely színes ceruza, zsírkréta és akvarell is egyben. Tömzsi formájának köszönhetően a legkisebbek is marokra tudják fogni, kitörhetetlen hegye miatt pedig tökéletes választás gyerekeknek rajzoláshoz és festéshez, valamint nem csak papíron, hanem minden sima felületen (üveg, fém, gumi, bőr stb.) alkalmazható, és nedves szivaccsal egyszerűen lemosható. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Instagram profilon keresztül, Instagram privát üzenetben a Szervező értesíti.

Sorsolás és értesítés
A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül, az @oviblog_babanet Instagram oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg az Instagram profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A Szervező a Nyerteseket Instagram privát üzenetben is értesíti, nyertes Játékos pedig köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Instagram privát válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, A sorsolástól számított 35 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek megkapják a nyereményüket,

Részvételi jogosultság
A játékban történő részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes e-mail címet adott meg. Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
A Játékból ki vannak zárva a Netvestor Kft. (székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.) dolgozói,  valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. Képfeltöltést igénylő Játék esetén a Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A Résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása
A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Játék idő előtti befejezése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele
A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Babent.hu oldalán, a Nyereményjátékok menüpont alatt elérhető el. 
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok
A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes e-mail cím és név – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím, telefonszám és adószám) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Instagram oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.
A Személyes adatok kezelője és feldolgozója: Netvestor Kft.
(székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.)
Cégjegyzékszám: 01 09 686204
Adatkezelés helye: a Szervező és Adatfeldolgozó székhelye
Érintett személyek jogai:
Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
Tel.: 06/1 887 4848
E-mail: szerkeszto@babanet.hu

A Résztvevő a törvényi feltételek fennállása esetén ezen felül jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét – és így esélyét a nyereményre – is megszűnteti.
Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.
Ezen felül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.
1034 Budapest, Nagyszombat u. 14. fsz. 1.

 

 

2021. november 30.
 
 
 

Hozzászólás

Felhasználónév:
     Jelszó:
X
EZT MÁR OLVASTAD?
X
Nem születtél anyának! - TeakiadóBabázz lazán! - TeakiadóKamaszmentő - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó