Rendelő

ADHD

Asperger-szindróma

B-vitamin

Bolus adstringens

Brulamycin

CMV vírus

Crohn-betegség

Enterococcus

Fenistil

Gripe Water

Hirschsprung-kór

Kouriles emulzió

Leiden-mutáció

Maalox

Maltofer

Neo-panpur

Recklinghausen-kór

Smecta por

Staphylococcus

Streptococcus

Streptococcus pyogenes

Tamarin

Tobrex

UV szűrés

Vermox

abortusz

Összes címke »

Kérdések-válaszok

Kérdésem GYED-el kapcsolatos. 2003 juniusban szültem elsõ gyermekem. 2005 júniusig kaptam GYED-et, majd máig GYEST. Második gyermekem 2006 áprilisában érkezik. 2002-ben a szerzõdés szerinti bérem januártól áprilisig bruttó 70, majd decemberig bruttó 75 volt illetve év végén kaptam 145 ezer prémiumot. Ezt az összeget osztották szorozták és ez alapján kaptam a GYED-et. Kérdésem a akövetkezõ: Most mi alapján kapom: csak a szerzõdéses összeg, számít azaz a 75 ezer, vagy a 2002 évi kereset átlaga (bruttó 83e) mint eddig? Illetve milyen papír kell még az igényléshez ha idõközben a cég nevet és címet változtatott? (Jogilag ugyanaz a személy minden szempontból csak így volt kedvük!)

Válasz

Tisztelt Levélíró! Második gyermeke jogán igénybe vehetõ biztosított jogviszonytól függõ ellátások kiszámításáról érdeklõdik. A kötelezõ egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. alapján a terhességi-gyermekágyi segély összegét a szülést megelõzõ naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, azt vizsgálják, hogy a szülést megelõzõ évben rendelkezik-e legalább 180 napi tényleges jövedelemmel. Levelébõl kitûnik, hogy gyermeke születése 2006-ban várható, így a terhességi-gyermekágyi segély összegét 2005. 01. 01-2005. 12. 31-ig tartó tényleges jövedelmébõl állapítanák meg, amennyiben lenne 180 nap tényleges jövedelme. Levelében leírtak alapján egyértelmû, hogy Ön nem fog rendelkezni 180 nap tényleges jövedelemmel, mert a 2005-ös évet GYED-en és GYES-en tölti. Levelében leírt esetben a következõ szabály lép életbe. A TGYÁS összegének megállapításánál ha az anya a szülést megelõzõ évben nem rendelkezik legalább 180 naptári napi tényleges jövedelemmel, az ellátás összegét a jogosultság kezdõ napját megelõzõ 180 naptári napi átlag alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári év elsõ napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idõ folyamatos. Ha az anya a fenti irányadó idõszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével állapítják meg. Ha azonban az igénylõ egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe. Vagyis az Ön esetében, ha a szülést megelõzõen közvetlenül nem rendelkezik 180 nap tényleges jövedelemmel, akkor a TGYÁS összegét a fenti példa szerint 2006-ban érvényes minimálbér kétszeresének alapulvételével állapítják meg. Ha pedig a szerzõdés szerinti jövedelme ennél is kevesebb, akkor azt veszik alapul. A GYED-et is a fent ismertetett táppénzszabályok alapján állapítják meg. Fõ szabályként azt vizsgálják, hogy a GYED igénylését megelõzõ évben az igénylõ rendelkezett-e 180 nap tényleges jövedelemmel. Ha azonban a táppénzszabályt nem lehet alkalmazni, mert az igénylõ a tényleges 180 napi keresettel nem rendelkezik, gyermekgondozási díjának naptári napi összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján állapítják meg. Ha az igénylõ egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe. A táppénz, a TGYÁS és a GYES után nem vonnak egészségbiztosítási járulékot, ezért nem számítható tényleges jövedelemként az ellátások kiszámításánál. Az igénybejelentést a munkáltatóhoz kell benyújtani. Ha a munkáltatónál nincs társadalombiztosítási kifizetõhely, a munkáltató a hozzá benyújtott nyomtatványt és annak mellékleteit továbbítja a telephely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár részére. A munkáltató a névváltozását is itt jelenti be. Az ellátásokról és azok kiszámításáról bõvebb felvilágosítást kaphat a megállapításra hatáskörrel rendelkezõ szervtõl, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól. Kérem, hogy a vonatkozó kérdésével személyesen, vagy levélben – személyi azonosító adatainak, TAJ számának, valamint munkahelye megnevezésének és címének megjelölésével – forduljon a területileg illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) ügyfélszolgálatához. A MEP az Ön megkeresését hivatalos ügyként kezelve, a szükséges információk ismeretében részletes és pontos tájékoztatást ad.

X
EZT MÁR OLVASTAD?