Rendelő

ADHD

Asperger-szindróma

B-vitamin

Bolus adstringens

Brulamycin

CMV vírus

Crohn-betegség

Enterococcus

Fenistil

Gripe Water

Hirschsprung-kór

Kouriles emulzió

Leiden-mutáció

Maalox

Maltofer

Neo-panpur

Recklinghausen-kór

Smecta por

Staphylococcus

Streptococcus

Streptococcus pyogenes

Tamarin

Tobrex

UV szűrés

Vermox

abortusz

Összes címke »

Kérdések-válaszok

Jelenleg GYED-en vagyok a másfél éves kislányommal! Jelenlegi munkahelyemen,ahol idén lesz három éve hogy határozatlan idejû munkaviszonyban állok! Kislányom júliusban lesz két éves, utánna GYES-t fogok kapni 3 éves koráig! Én nem szeretnék 3 éves kora után visszamenni dolgozni, hanem mé jóval elõtte szeretnék mégegy kisbabát! A kérdésem az lenne,hogy ha még 3 éves kora elõtt születik meg a baba akkor jogosult vagyok TGYÁS-ra, GYED-re majd GYes-re, vagy csak GYES-t fogok kapni! A másik kérdésem az lenne,hogyha 3 éves kora után fog megszületni, tehát amikor letelik a GYES (2007.július), akkor milyen juttatásra számíthatok!

Válasz

Tisztelt Levélíró! Második gyermeke jogán igénybe vehetõ biztosított jogviszonytól függõ ellátásokról érdeklõdik. A kötelezõ egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. alapján a terhességi-gyermekágyi segély összegét a szülést megelõzõ naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, azt vizsgálják, hogy a szülést megelõzõ évben rendelkezik-e legalább 180 napi tényleges jövedelemmel. Abban az esetben, ha pl. gyermeke születése 2006-ban várható, a terhességi-gyermekágyi segély összegét 2005. 01. 01-2005. 12. 31-ig tartó tényleges jövedelmébõl állapítanák meg, amennyiben lenne 180 nap tényleges jövedelme. Levelében leírtak alapján egyértelmû, hogy Ön nem fog rendelkezni 180 nap tényleges jövedelemmel, mert a 2005-ös évet GYED-en és GYES-en tölti. Levelében leírt esetben a következõ szabály lép életbe. A TGYÁS összegének megállapításánál ha az anya a szülést megelõzõ évben nem rendelkezik legalább 180 naptári napi tényleges jövedelemmel, az ellátás összegét a jogosultság kezdõ napját megelõzõ 180 naptári napi átlag alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári év elsõ napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idõ folyamatos. Ha az anya a fenti irányadó idõszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével állapítják meg. Ha azonban az igénylõ egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe. Vagyis az Ön esetében, ha a szülést megelõzõen közvetlenül nem rendelkezik 180 nap tényleges jövedelemmel, akkor a TGYÁS összegét a fenti példa szerint 2006-ban érvényes minimálbér kétszeresének alapulvételével állapítják meg. Ha pedig a szerzõdés szerinti jövedelme ennél is kevesebb, akkor azt veszik alapul. A GYED-et is a fent ismertetett táppénzszabályok alapján állapítják meg. Fõ szabályként azt vizsgálják, hogy a GYED igénylését megelõzõ évben az igénylõ rendelkezett-e 180 nap tényleges jövedelemmel. Ha azonban a táppénzszabályt nem lehet alkalmazni, mert az igénylõ a tényleges 180 napi keresettel nem rendelkezik, gyermekgondozási díjának naptári napi összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján állapítják meg. Ha az igénylõ egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe. A táppénz, a TGYÁS, GYED és a GYES után nem vonnak egészségbiztosítási járulékot, ezért nem számítható tényleges jövedelemként az ellátások kiszámításánál. Az ellátásokról és azok kiszámításáról, valamint a táppénz igénybevételérõl bõvebb felvilágosítást kaphat a megállapításra hatáskörrel rendelkezõ szervtõl, a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól. Kérem, hogy kérdésével személyesen, vagy levélben – személyi azonosító adatainak, TAJ számának, valamint munkahelye megnevezésének és címének megjelölésével – forduljon a területileg illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) ügyfélszolgálatához. A MEP az Ön megkeresését hivatalos ügyként kezelve, a szükséges információk ismeretében részletes és pontos tájékoztatást ad.

X
EZT MÁR OLVASTAD?