Rendelő

Laevolac-lactulose

lápiszolás

ADHD

Asperger-szindróma

B-vitamin

Bolus adstringens

Brulamycin

CMV vírus

Crohn-betegség

Enterococcus

Fenistil

Gripe Water

Hirschsprung-kór

Kouriles emulzió

Leiden-mutáció

Maalox

Maltofer

Neo-panpur

Recklinghausen-kór

Smecta por

Staphylococcus

Streptococcus

Streptococcus pyogenes

Tamarin

Tobrex

UV szűrés

Összes címke »

Kérdések-válaszok

Olyan kérdésem lenne hogy jelenleg gyeden vagyok az elsõ gyermekemmel aki júniús 3-án tölti a második életévét és onnan gyes járna. A második babánk szeptember 16-án születik és onnan elméletileg ugyanezt a gyedet kapnám amit most. Ez így van? A másik dolog hogy ha nem gyest igénylek hanem táppénzre jövök a köztes 3 és fél hónappban akkor azt a két évvel ezelõtti fizetésem alapján számolják-e ki?

Válasz

Tisztelt Levélíró! Második gyermekének megszületése után járó biztosítotti jogviszonytól függõ ellátások kiszámításáról érdeklõdik. A kötelezõ egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. alapján a terhességi-gyermekágyi segély összegét a szülést megelõzõ naptári évben elért, egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg, azt vizsgálják, hogy a szülést megelõzõ évben rendelkezik-e legalább 180 napi tényleges jövedelemmel. Levelében leírtak szerint gyermeke 2006-ban születik. Így a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 2005-ös átlagkeresete alapján állapítanák meg, amennyiben lenne 180 nap tényleges jövedelme. Ebben az esetben egyértelmû, hogy Ön nem fog rendelkezni 180 nap tényleges jövedelemmel, mert a 2005-ös évet GYED-en töltötte. Levelében leírt esetben a következõ szabály lép életbe. A TGYÁS összegének megállapításánál, ha az anya a szülést megelõzõ évben nem rendelkezik legalább 180 naptári napi tényleges jövedelemmel, az ellátás összegét a jogosultság kezdõ napját megelõzõ 180 naptári napi átlag alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári év elsõ napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idõ folyamatos. A biztosított napok számából le kell vonni a táppénz napjait. (Megjegyzem, hogy a biztosítási idõ folyamatossága fennmarad a táppénz folyósításának ideje alatt is, csak a táppénz tényleges jövedelemként nem számolható.) Ha az anya a fenti irányadó idõszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel az ellátás naptári napi összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével állapítják meg. Ha azonban az igénylõ egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe. Vagyis az Ön esetében, ha a szülést megelõzõen közvetlenül nem rendelkezik 180 nap tényleges jövedelemmel, akkor a TGYÁS összegét a fenti példa szerint 2006-ban érvényes minimálbér kétszeresének alapulvételével állapítják meg. Ha pedig a szerzõdés szerinti jövedelme ennél is kevesebb, akkor azt veszik alapul. A GYED-et is a fent ismertetett táppénzszabályok alapján állapítják meg. Fõ szabályként azt vizsgálják, hogy a GYED igénylését megelõzõ évben az igénylõ rendelkezett-e 180 nap tényleges jövedelemmel. Ha azonban a táppénzszabályt nem lehet alkalmazni, mert az igénylõ a tényleges 180 napi keresettel nem rendelkezik, gyermekgondozási díjának naptári napi összegét a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része alapján állapítják meg. Ha az igénylõ egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, a tényleges jövedelmet veszik figyelembe. Abban az esetben, ha elsõ gyermeke után igénybe venné a GYES-t, s a GYES alatt szülne, ugyancsak a jogosultság kezdõ napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része lenne a megállapítás alapja. A táppénz, a TGYÁS a GYED és a GYES után nem vonnak egészségbiztosítási járulékot, ezért nem számítható tényleges jövedelemként az ellátások kiszámításánál. Levelében az esetleges táppénz összegének megállapításáról is érdeklõdik. A kötelezõ egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 48. § 5. pontja kimondja, hogy ha a biztosítottnak azért nem volt tényleges jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képezõ összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a minimálbér alapulvételénél kedvezõbb, kivéve, ha a szerzõdés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz alapja a szerzõdés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem. A levelében feltett kérdésére csak a konkrét körülmények ismeretében adható pontos válasz. Erre tekintettel kérem, hogy a feltett kérdésével személyesen, vagy levélben – személyi azonosító adatainak, TAJ számának, valamint munkahelye megnevezésének és címének megjelölésével – forduljon a területileg illetékes MEP ügyfélszolgálatához. A MEP az Ön megkeresését hivatalos ügyként kezelve, a szükséges információk ismeretében részletes és pontos tájékoztatást ad.

X
EZT MÁR OLVASTAD?